14.10.2012

Աստիճանացանց

Քարտեզի (գլոբուսի) վրա միջօրեականների ու զուգահեռականների հատումից առաջացած ցանցը:

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий