30.08.2019

Նախագծային շաբաթ


Ամուլ սարի ներական ու ապագան

Նախագիծը իրականցվում է երկու փուլով:
Առաջին փուլում սովորողները ծանոթանուն են Ամուլ սարի հանքի պատմությանը, ներկա իրավիճակին, շահագրոծման հնարավոր հետևանքներին, կազմակերպում ֆիլմի դիտում  և քննարկում:
Երկորդ փուլում կազմակերպվում է ուսումնական եռօրյա ճանփորդություն դեպի Ջերմուկ, որտեղ սովորողները հնարվորություն կունենան տեղում ծանոթանալու խնդրին տեղի բնակչության կարծիքին:
Նախագծի նպատակը- Ամուլ սարի հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը, հնարավոր բնապահպանական հետևանքների պարզաբանումը:
Արդյուքնը սովորողները- լիարժեք պատկերացում են կազմում հանքի շահագործման ր չշահագործաման հետևանքների մասին, ստեղծում են ուսումնական փաթեթ 

08.08.2019

Աշխարհագրություն դասընթացի ծրագիր, 7-9 դաս


Դասընթացի նպատակը
1.      Սովորողների մոտ զարգացնել աշխարհագրական մտածողություն
2.      Մատչելի դարձնել բնական և հասարակական երևույթների տարածական փոփոխությունների պատճառները, օրինաչաձություններն ու հետևանքները
3.      Համընդհանուր դարձնել քարտեզների օգտագործումն ու կիրառումը
4.      Ճանաչել ՀՀ-ը տարածության մեջ:
5.      Նախապատրաստել սովորողներին ավարտական քննությունների
Դասընթացի խնդիրները
1.    Վեր հանել աշխարհագրության կապը այլ գիտությունների հետ:
2.    Ներկայացնել աշխարհում ընթացող բնական և հասարակական երևույթները, ցույց տալ դրանց փոխկապակցվածությունը:
3.    Ուսումնասիրել աշխարհագրական թաղանթը, նրա առանձին բաղադրիչները և նրանցում տեղի ունեցող երևույթների տարածաժամանակային փոփոխությունները:
4.    Խորացնել Երկրագնդի մասին գիտելիքները` ուսումնասիրություն կատարելով Երկրագնդի առանձին տեղամասերի մակարդակով
5.    Համակողմանի գիտելիքների շնորհիվ սովորողին հնարավորություն տալ ՀՀ-ը ճանաչել տարածության մեջ: Ընկալել նրա տեղն ու դերն ժամանակակից աշխարհում:
6.    Ծանոթացնել հասարակություն-բնություն փոխհարաբերություններին, ձևավորել բնությունը ռացիոնալ օգտագործելու մտածողություն:
7.    Ուսումնասիրել տարաբնույթ քարտեզներ, ամրապնդել դրանց գործնական կիրառությունը առօրյա կյանքում:
8.    Գաղափար տալ աշխարհագրական կանխատեսման մասին:
9.    Կատարել անհատական աշխատանքներ ու պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Ուսումնական միջավայրը
Ֆիզիկանան միջավայր
1.      Դասասենյակ, որտեղ առկա են՝ համցանցին միացված համակարգիչ, պրոյեկտոր: Համակարգչում առկան են համապատասխան նյութերն ու քարտեզները, խիստ անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտագործվել գոլբուս, ատլասներ և թղթե քարտեզներ:
3.      Թանգարաններ


Մեդիամիջավայր
1.      Դասավանդողի ու սովորողի ուսումնական բլոգ
2.      Դասավանդողի կողից նախորոք առանձնացված համացանցային ռեսուրսներ
3.      Մեդիագրադարանի ռեսուրսներ
4.      Էլ. փոստ, սոցցանցեր, կրթահամալիրի ենթակայքեր
Ուսուցման կազմակերպումը
1.      Դասարանական քննարկումներ
2.      Կատրված աշխատանքների ներկայացումներ
3.      Դասրանաում կատարվող անհատական աշխատանքեր
4.      Խմբային և անհատական նախագծեր
5.      Դաս-սեմինարներ այլ մասնագետների հետ
6.      Բաց դասեր բնության գրկում
7.      Դասեր թանգարաններում

     Փաթեթների հղումները 

Աշխարհագրություն 7, 8 , 9

14.06.2019

Ամառային ճամբարի հաշվետվություն

Ամառային ճամբարի ընթացքում իրականացվել է  սովորող-սովորեցնող նախագիծը՝ Արևմտյան դպրոցի սովորողների հետ։
Սովորողների ակտիվ ջանքերով կազմակերպվել է Միջին դպրոցի ֆուտբոլային մրցաշար։
Կազմակերպվել է այցելություն դեպի Արևմտյան դպրոցի լաղավազան։
Կազմակերպվել են դասեր կրթահամալիրի Աստղացուցարանում։
Ավագ դպրոցում իրականացվել է Ասպետ ռազմամարզական ճամբարի նախապատրաստական աշխատանքները։

09.06.2019

Մանկավարժական հունիսյան ճամբար

Ճամբարի ուղղությունները
  • Ասպետ ռազմամարզական ճամբարի նախապատրաստական աշխատանքներ
  • 9-րդ դասարանցիների առարկայական խորհրդատվություն
  • Միջին դպրոցի ամառային ճամբարի մասնակցություն
  • Աստղացուցարանի սպասրակում 
  • 2019-2020 առարկայական փաթեթների մշակում: 


10.06
12:00-12:12.30-Ընդմիջում 
12:30-14:00-2019-2020 առարկայական փաթեթների մշակում, Աշխարհագրություն 7

11.06
11:15-12:00- Այցելություն աստղացուցարան, Քոլեջի ճամբարականներ
12:00-12:12.30-Ընդմիջում 
12:30-14:00-Մարզական պարապմունք, սեղանի թենիս

12.06
11:15-12:00- Այցելություն աստղացուցարան, Արևելյան դպրոցի ճամբարականներ
12:00-12:12.30-Ընդմիջում 
12:30-14:00-9-րդ դասարանցիների առարկայական խորհրդատվություն

13.06
11:15-12:00- Միջին դպրոցի ամառային ճամբար, դաս օրբիտարիումով
12:00-12:12.30-Ընդմիջում 
12:30-14:00-Մարզական պարապմունք, սեղանի թենիս

14.06
12:00-12:12.30-Ընդմիջում 
12:30-14:00-2019-2020 առարկայական փաթեթների մշակում, Աշխարհագրություն 8

17.06-21.06
9:00-10:00 Մեդիապարապմունք՝ Մուդլ առցանց հարթակ
10։00-11:30 Ասպետ ռազամական ճամբարի նախապատրսատական աշխատանքների համակարգում
11:30-12:00 ընդմիջում
12։00-13:30 Բաց դաս աստղացուցարանում-Միջին դպրոցի ամառային ճամբար
13։30-ից Ավագ դպրոցի երգչախմբի պարապմունք

18.06
9:00-10:00  Մեդիապարապմունք՝ Մուդլ առցանց հարթակ
10։00-11:30 Ասպետ ռազամական ճամբարի նախապատրսատական աշխատանքների համակարգում
11:30-12:00 ընդմիջում
12։00-13:00 Գնահատում կրթահամալիրում
13։30-ից Ավագ դպրոցի երգչախմբի պարապմունք

19.06
9:00-10:00 Մեդիապարապմունք՝ google.classroom  առցանց հարթակ
10։00-11:30 Ասպետ ռազամական ճամբարի նախապատրսատական աշխատանքների համակարգում
11:30-12:00 ընդմիջում
12։00-13:00 բաց դաս աստղացուցարանում-Արևելյան դպրոցի ամառային ճամբար
13։30-ից Ավագ դպրոցի երգչախմբի պարապմունք

20.06
9:00-10:00 Մեդիապարապմունք՝ CANVA հարթակ
10։00-11:30 Ասպետ ռազամական ճամբարի նախապատրսատական աշխատանքների համակարգում
11:30-12:00 ընդմիջում
12։00-13:00 դաս Օրբիտարիումով-Միջին դպրոցի մուտքի ճամբար
13։30-ից Ավագ դպրոցի երգչախմբի պարապմունք

21,06
00-10:00 Մեդիապարապմունք՝ CANVA հարթակ
10։00-11:30 Ասպետ ռազամական ճամբարի նախապատրսատական աշխատանքների համակարգում
11:30-12:30  դաս Օրբիտարիումով-Միջին դպրոցի ամառային ճամբար
12.30-13.30 «Գետը բնակավայրում». «Artասահման» ակումբ-ցուցասրահ
13.30-14.15 հաշվետու համերգ. «Սեբաստիա» համերգասրահ30.05.2019

Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Գեղարքունիքի ու Տավուշի մարզերՃափարդության նպատակն է Ստամբուլի գործընկեր դպրոցների սովորողներին ու դասավանդողների համար ուսումնահայրենագիտական արշավ կազմակերպելը: Ճափորդությունը անցնելու է Գեղարքունիքի ու Տավուշի մարզերում: Ի սկզբանե կուղևորվենք դեպի Սևանա թերակղզի, որտեղ հյուրերը հնարավորություն կունենան այցելել Սևանավանք և վերապերել 921 թ-ի Սևանի ճակատամարտը: Սևանա թերակղզում կներկայացվի նաև լճի ծագման մասին տեղեկություն և կներկայացվեն լճի ներկայիս էկոլոգիական հիմնախնդիրներին: Սևանա թերակզղուց հետո անցնելով Արեգունի լեռների միջոց անցնող թունելով կհայտվենք Տավուշի մարզում: Տավուշում առաջին կանգառը նախատեսված է Պարզ լճի մոտակայքում: Փոքր ինչ հիանալով բնական գեղեցիկ տեսարանով կուղևորվենք դեպի  Գոշավանք: Հետագա ճանապարհը դեպի Ճամբարակ անցնում է Աղստևի վտակ Գետիկի գեղեցիկ հունով: Ճամփորդության վերջին կանգառը նախատեսված է Սևանի Ժայռ ճամբարում, որտեղ հյուրերը հնարավորություն կունենան նաև ծանոթանալու ճամբարային տարածքին ու հնարավորություններին

20.05.2019

Կենսաբազմազանության միջազգային օրվան նվիրված կոնֆերանս


Ժամանակակից բնապահպանական հիմնախնդիրների շարքում առանձնահատուկ կարևորություն են ստացել բուսական ու կենդանական տեսակների բազմազանության պահպանությունը: Կենսաբազմազանության տեսանկյունից Հայաստանը բավականին մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, քանի որ փոքր տարածքում հանդիպում են ինչպես բույսերի, այնպես էլ կենդանիների բազմաթիվ տեսակներ: Սակայն վերջին ժամանակներում էկոլոգիական խնդրիների սրացման հետևանքով վտագվել է մի շարք բույսերի ու կենդանիների տեսակներիպահպանությունը և կենսաբազմազանության պահպանումը: Խնդրի հետ առավել մանրամասն ծանոթանալու նպատակով սեբաստացիների մի խմբով կմասնակցենք Ագրարային համալսարանում կազմակերպվող կենսաբազմազանության միջազգային օրվան նվիրված կոնֆերանսին՝ հեևյալ օրակարգով

13:00-14:00
Էքսպո
14:00-14:15
Բացման և ողջույնի խոսքեր 
·       Վարդան Ուռուտյան, ՀԱԱՀ ռեկտոր 
·        Այսեր Ղազարյան, Բնապահպանության փոխնախարար 
14:15-14:30
Թեմա՝ Անտառային ոլորտի քաղաքականություն:
Արթուր Պետրոսյան, Կենսաբազմազանության և անտառային   քաղաքականության վարչության պետ
14:30-14:45   
Թեմա՝ Սևանա լճի կենսաբազմազանության ներկա վիճակը
Գնել Սանոսյան, Գեղարքունիկի մարզի մարզպետ
14:45-15:00
Թեմա՝  2019թ-ը որպես Կովկասյան ընձառյուծի տարի, ընձառյուծի  դերը  էկոհամակարգերում
Ոսկեհատ Գրիորյան, ՀՀ ԲՆ ԿԱՔՎ կենսաբազմազանության և կենսանվտանգության քաղաքականության բաժնի պետ
15:00-15:15
Թեմա՝ Կենսաբազմազանության պահպանության ժամանակակից  մոտեցումները
Զառա Հարությունյան, ՀԱԱՀ, կենսաբանական հետազոտությունների լաբարատորիայի վարիչ
19.05.2019

Ամառային ուսումնական ճամբար
Սովորող-սովորեցնող նախագիծ: Դաս աստղացուցարանում


Նախագծի նպատակները-Միջին դպրոցի սովորողներին մոտ զարգացնել տիերզերքի մասին գիտելիքները, կազմակերպել այլ սովորողների համար դասեր, ծանոթանալ ասղացուցարանի տեխնիկական սպասարկմանը:
Նախագծի ընթացքը-Սովորողները ծանոթանում են աստղացուցարանում ցուցադրվող ֆիլմերն, աստղացուցարանի տեխնիկական սպասրկման առանձնահատկություններին, հավաքագրում այլ անհրաժեշտ ինֆորմացիա, որից հետո դասավանդողի ներկայությամբ դաս են վարում այլ սովորողների համար:
Նախագծի արդյունքները-Սովորողների ձեռք են բերում դասավանդելու հմտություն, լրացում են իրենց գիտելիքները, ձեռք են բերում ասղացուցարանի տեխնիկական սպասրկման հմտություններ

15.05.2019

Դեպի Ջերմուկ ուսումնական եռօրյա ճամփորդության հաշվետվություն

Լուսանկարը՝ Նարեկ Խաչատրյանի

Ուսումնական ճամբարի նախագիծը մշակվել է նախագծային ուսուցման ճամբարի ընթացքում, որից հետո ներկայացվել սովորողներին, ովքեր ցանկության դեպքում ինտեգրվել են ճամբարի աշխատանքներին: Սովորողները ծանոթացել են իրականացվող նախագծին, կատարել նախապատրաստական աշխատանք, դիտել են Ամուլսար հիմնախնդրի մասին պատմող ֆիլմը:
Հաջորդիվ արդեն Ջերմուկ քաղաքում սովորողները ծանոթացել են բնակավայրի գործունեությանն ու նշանակությանը, անցել տեսարժան վայրերով, շփվել տեղացիների հետ ու լսել նրանց կարծիքը Ամուլսարի վերաբերյալ: Տեղացիների հետ շփման հարցում առանձնահատուկ կարևոր է Մ. Գորկու անվան հիմնական դպրոցի սովորողների ու դասավանդողների հետ հանդիպումը: Մոտ մեկ ժամ տևած հանդիպման ժամանակ մենք ներկայացրեցինք կրթական բաց ցանցը, մեր ճամբարի նպատակը, լսեցինք սովորողների ու դասավանդողների կարծիքները Ամուլսարի խնդրի վերաբերյալ, կիսվեցինք մեր մտահոգություններով և զուգահեռներ անցկացրեցինք Դալմայի ու Ամուլսարի միջև: Այնուհետև Արատեսի դպրական կենտրոնում համատեղ ուսումնական ճամբար անցկացնելու պայմանավորվածությամբ շփումը տեղափոխեցի դպրոցի պատերից դուրս: Սեբաստացիների ու ջերմուկցիների մի մեծ խումբ մոտ 5 կիլոմետր քայլարաշավով հասավ հանրահայտ Ջերմուկի ջրվեժ: Որից հետո սովորողները իրենց ուժերը չափեցին ֆուտբոլային դաշտում: Ճամփորդության ընթացքում այցելեցինք նաև Կեչուտի ջրամբար, որտեղ ներկայացվեց նաև ջրամբարի գործունեությունն ու նշանակությունը:
Ճամբարային գործունեության վերջին օրը՝ Մայիսի 11-ին, Ջերմուկ քաղաքում տեղի ունեցավ տպավորիչ ավտոերթ դեպի Արենի գյուղ, որտեղ բողոքի ակցիային միացան նաև Երևանից եկած ակտիվիստները: Հանգամանքների բերումով մենք ևս մի փոքր հատված անցանք ավտոերթի միջոց; Եռօրյա գործունեության միակ բացթողումը կոնկրետ հանքավայրում չլինել  էր, քանի որ հաշի առնելով դեպքերի զարգացումը՝ ղեկավարությունը չափազանց խիստ հսկողություն էր սահմանել, իսկ մեր խնդրանքին այդտեղ բաց դաս անցկացնելու, պատասխանատու անձիք մերժեցին՝ մեր իսկ անվտանգությունից ելնելով;

12.05.2019

Սովորող-սովորեցնող նախագծի ամփոփոում


Ուսումնական օրբիտարիումի գործարկումից ի վեր սովորղների մի խումբ (Արեն Կարապետյան, Սամվել Հարությունյան, Կարեն Սարգսյան, Արտյոմ Սարգսյան), որոնք այս տարի ավարտում են 9-րդ դասարանը, պարբերաբար բաց դասեր են անցկացրել իրենց կրտսեր ընկերների համար՝  սովորող-սովորեցնող նախագծի շրջանակներում: Մայիսյան 14-րդ հավաքի շրջանակներում սովորողները իրենց բլոգներով, ներկայացվելիք պատումներով, կամփոփեն իրենց ձեռքբերումները:  

11.05.2019

9-րդ դասարանների կարողությունների ցուցադրության ստուգատես: Աշխատանք ինտերակտիվ քարտեզով


Ստուգատեսի նպատակն է 2018 -2019 ուսումնական տարում սովորողների կողմից  յուրացված քարտեղագրական հնարքների օգտագործման ցուցադրությունը: 
Ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողները աշխատել են առցանց քարտեզագրման ծրագրով, որը հնարավորություն է տալիս քարտեզի վրա կատարել տարատեսակ նշումներ և ավելացնել մեդիանյութեր(նկարներ, հղումներ):
Կարողությունների ցուցադրման դասի ընթացքում սովորողները ներկայացնում են առցանց քարտեզագրման ընթացքում իրենց ձեռք բերած կարողությունները, մասնավորապես՝ քարտեզի վրա կատարել տարատեսակ նշումներ, հաշվել ցանկացած հեռավորություն, հաշվել  ցանկացած տարածքի մակերես:
Դասի ընթացքում սովորողներին  հանձնարավում է առաջադրանքներ, որոնց կատարման  համար պետք են ձեռք բերած հմտությունները:
Առաջադրանքներ.
1.      Հաշվել Սևանա լճի ամենալայն ու ամենանեղ հատվածների, ինչպես նաև հյուսիս-հարավ ձգվածության երկարությունները
2.      Հաշվել հետևյալ քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը ուղիղ գծով՝ Երևան-Թբիլիսի, Երևան-Իզմիր, Երևան-Մոսկվա, Երևան-Ստեփանակերտ, Երևան-Լոնդոն, Երևան-Նյու Յորք
3.      Քարտեզի միջոցով հաշվել հետևյալ տարածքների մակերեսները՝ Երևան քաղաք, Հարավ-արևմտյան թաղամաս, Մայր դպրոց
4.      ՀՀ տարբեր հատվածներում կարատված սեփական լուսանկարները տեղադրել քարտեզի վրա:

21.04.2019

Աստղացուցարանը որպրես ուսումնական գործիք2011 թ-ից «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործում է ուսումնական Աստղացուցարանը, որն այսօր հանդիսանում է ուսումնական պրոցեսի կազամակերպման  մաս: Աստղացուցարանում կազմակերպում է եռաչափ ուսումնական ֆիլմերի ցուցադրություն, որոնք ամբողջացնում են նախորդող դասապրոցեսների ընթացքում սովորողների ստացած գիտելիքները; Որպես ուսումնական գործիք այն օգտագործվում է տարբեր տարիքային խմբերում՝ լուծելով տարբեր խնդիրներ: Կրթահամալիրում առկա են մի շարք ուսումնական ֆիլմեր, որոնք պատմում են Արեգակնային համակարգի կազմում գտնվող տիեզերական մարիմնների (մոլորակներ, գաճաճ մոլորակներ, բնական արբանյակներ,  երկրնաքարեր և այլն), կլիմայի գլոբալ փոփոխության, օգտագործվող հիմնական աստղադիտակների ու տիզերական այլ սարքավորումների մասին:
Կրտսեր դասարաններում (մինչև 3-րդ դասարան), սովորողները «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակնում ուսումնասիրում են «ես և շրջական աշխարհը» դասընթքացը, որի մասն է կազմում նաև տիեզերքի մասին իմացությունը; Տվյալ տարիքային խմբի լուծվող խնդիրը սովորողի մոտ տարրական երևույթների մասին պատկերացում կազմելն է, որը հեշտությամբ լուծվում է Աստղացուցարանում կազմակերպվող դասընթացի շնորհիվ: Տարրական պատկերացում ասելով, տվյալ դեպքում, նկատի ունենք երկրագնդի պտտվելու համգամանքը, հեռավորություն հասակացությունը, գիշերվա և ցերեկվա հերթափոխը և այլն:
Արդեն ավելի մեծ տարիքային խմբում(4-6-րդ դասարաններ) սովորողները ուսումնասիրում են «Բնագիտություն» առարկան առանձին դասընթացի շրջանակներում, որտեղ արդեն նախորդ տարիների ստացած պատկերացումների գումարվում են մի շարք կարևոր հասկացություններ, որոնք հիմք պետք է հանդիսանան նաև առանձին բնագիտական առարկաների ուսումնասիրման ժամանակ երևույթների մասին լիարժեք պատկերացում կազմելու համար: Այս տարիքային խմբում հատկապես կարևորվում են հետևյալ հասկացությունները՝ ձգողության ուժ, տիրզերական մարմինների գնդաձևության ու չափերի հետևանքները, խտություն, կյանքի բարենպաստ պայմաններ և այն:


31.03.2019

Դեպի Ջերմուկ ուսումնական եռօրյա ճամփորդության նախագիծ

Նախագծի նպատաները-Էլոկոգիանկան խնդիրների ուսումնասիրություն, կոնրետ Ամուլսարի օրինակով, ծանոթացում տուրիզիմի զարգացման Ջերմուկ քաղաքի օրինակով, խոնոթացում ջերմուկի տեսարժան վայրերի հետ, ծանոթացում Կետչուտի ջրամբարի գործունեության հետ:
Նախագծի ընթացքը, սովորողները ծանոթանում են առակա էկոլոգիական խնդիրներին, Ջերմուկ քաղաքի դերին ու նշանակության, կազմում են մանրամասն քարտեզ, դիպտում են կազմակերպվում են ֆիլմերի դիտումներ և քննարկումներ:
Նախագծի արդյունքը-Սովորողները ծանոթանում են Էկոլոգիական խնդիրների ու նրանց հնրավոր հետևանքներին, հնրավորություն են ունեմ տնտեսության զարգացման վերաբերյալ կազմել սեփական պատկերացումը, ստեղծում են ուսումնական նյութեր, որոնք կներկայացվեն Էկոտուր 2019-ին:
Եռօրյա ճամբարի նպատակներից է նաև կրթական կապերի հաստատումը: Այդ նպատակով ճամբարի ընթացքում կկազմակերպվի հանդիպում-քննարկում Ջերմուկի Մ. Գորկու անվան հիմնական դպրոցի սովորողների հետ՝ Ամուլսարի հիմնախնդրի շուրջ, որը հնարավորություն կտա տեղի բնակչության կարծը հասկանալուն: Կներկայացվի նաև կրթահամալիրի արատեսյան դպրական կենտրոնը՝ համատեղ ճամբարի կազմակերպման ակնկալիքով:
Գիշերակացը՝ Եվմարի հյուրանոցում

Օրակարգ
Օր 1
9:30 Մեկնում Երևանից
11:00- Կանգառ Արփա գետ ափին:
13:30 Ժամանում Ջերմուկ:
14:00-14:30-ճաշ
14:30-17:00 հանգիստ
17:00-19:00 զբոսանք քաղաքում
19:00-19:30-ընթրիք
19:30-21:00-Օրվա ամփոփում, նյութերի հրապարակում
22:30 -քուն
Օր 2
8:30-9:00 վերկաց
9:00-9:30 Նախաճաշ
9,00-10,30-Այցելություն Ջերմուկի ավագ դպրոց
10:30-14:00  Այցելություն դեպի Ամուլսար, էկոլոգիական խնդրի ծանոթացում
14:30-17:00 հանգիստ
17:00-19:00 զբոսանք քաղաքում
19:00-19:30-ընթրիք
19:30-21:00-Օրվա ամփոփում, նյութերի հրապարակում
22:30 -քուն
Օր 3
8:30-9:00 վերկաց
9:00-9:30 Նախաճաշ
9:30 վերադարձ դեպի Երևան
11:30 կանգառ Նորավանքում
17:00 Ժամանում

Նախահաշիվ
15-16 հոգանոց սովորողների խմբի համար մեկ սովորողի մասնակցության արժեքը 11,000 դրամ, որից՝ օրեկան 4.000 ական դրամ գիշերակացի կազմակերպում հյուրանոցոմ, 4.000 դրամ ճանապարհածախս, 3000 դրամ սսնդի գումար: 

Ջրանցքերի աղտոտում

 Նպատակը՝  նկարագրել երևանյան ջրանցքների  և գետերի ներկայիս էկոլոգիական վիճակը, հասարակության ուշադրության ուղղումը տվյալ խնդրի վրա, էկոլոգիական ուսուցման կազմակերպումը գործնական նախագծերով:
Ընթացքը-սովորողները քարտեզների միջոցով փորձում են ճշտել երևանյան ջրանցքների վայրերը, ուսումասիրում դրա պատմությունը, նկարներով ու տեսանյութերով նկարագրում ներկայիս վիճակը, ուսումնասիրում այլոց փորձը:
Արդյունքը -  սովորողները հնարավորություն են ստանում տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառել, հասարակության և պատկան մարմինների ուշադրության ուղղում տվյալ խնդրին,  ստեղծվում են ուսումնական նյութեր: