15.06.2015

Բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը


Ուրվագծային քարտզի վրա պատկերել վառելիքյին ռեսուրսմերով հարուստ երկրները:
Աշխարհի նավթի պաշարները
Ածխի հանույթը
Գազի հանույթը