05.02.2013

Մարդոլորտ

Աշխարհագրական թաղանթի այն մասը, որտեղ ապրում և իրենց գործունեությունն են ծավալում մարդիկ:

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий