04.02.2013

Լանդշաֆտ

Աշխարհագրական թաղանթի համասեռ տեղամաս, որը ունի իրեն յուրահատուկ բուսական և կենդանական աշխարհը, հողերը, կլիման:

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий