04.02.2013

Զուգահեռական

Հասարակածին զուգահեռ, երկրագունդը գոտևորող երևակայական գիծ քարտեզի կամ գլոբուսի վրա:

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий