2013/02/04

Զուգահեռական

Հասարակածին զուգահեռ, երկրագունդը գոտևորող երևակայական գիծ քարտեզի կամ գլոբուսի վրա:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий