2016/01/17

Աշխարհ 12

Առաջադրանք 1 2 

Էկոլոգիա

1. Ինչ փոփոխություններ կառաջարկեք ՀՀ բնապահպանական օրենքների շրջանակում:
2.ՀՀ-ում բացի Սյունիքի մարզից որտե՞ղ են առկա հանքարդյունաբերության հակաբնապահպանական դրսևորումներ:
3.Ո՞րն է ՀՀ-ի տնտեսական զարգացման հեռանկարը: 

ՀՀ քաղաքները

Դասի հղումը
Այլ հղումներ

Ընտրել ՀՀ քաղաքներից որևէ մեկը, և այդ քաղաքի օրինակով ներկայացնել քաղաքի զարգացման հեռանկարները: