2019/08/30

Նախագծային շաբաթ


Ամուլ սարի ներական ու ապագան


Նախագիծը իրականցվում է երկու փուլով:
Առաջին փուլում սովորողները ծանոթանուն են Ամուլ սարի հանքի պատմությանը, ներկա իրավիճակին, շահագրոծման հնարավոր հետևանքներին, կազմակերպում ֆիլմի դիտում  և քննարկում:
Երկորդ փուլում կազմակերպվում է ուսումնական եռօրյա ճանփորդություն դեպի Ջերմուկ, որտեղ սովորողները հնարվորություն կունենան տեղում ծանոթանալու խնդրին տեղի բնակչության կարծիքին:
Նախագծի նպատակը- Ամուլ սարի հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը, հնարավոր բնապահպանական հետևանքների պարզաբանումը:
Արդյուքնը սովորողները- լիարժեք պատկերացում են կազմում հանքի շահագործման ր չշահագործաման հետևանքների մասին, ստեղծում են ուսումնական փաթեթ 

2019/08/23

Աշխարհագրություն 8-ծրագիր


Ծրագիր: Աշխարհագրություն 8
8-րդ դաասարանի Աշխարհագրության դասընթացի նպտակներնն են
·       Աշխարհի ռեգիոնալ (տրածաշրջանային) բաժանաման սկզբունքով աշխարհի առանձին մասերի ուսումասիրությունն է:
·       Սովորողին արդեն  ծանոթ երևությների դասակարգում ըստ աշխարհագրական տարածական տեղաբաշխման:
·       Ըստ առանձին երկրների ու տարածաշրջանների աշխարհագրական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությունը: Տարաբնույթ քարտեզների ուսումասիրությունն ու դրանց գործնական կիրառությունը:
Դասընթացի խնդիրները
 1. Սովորողների գիտելիքների ամբողջացումն ու  գործնական կիրառության զարգացում
 2. Աշխարհի մասին տեղակատվության զարգացումն ու ինքնակրթության մղումը
 3. Տարբեր աղբյուրներից օգտվելու հմտությունների զարգացումը
 4. Աշխարհագրության հիմնական մեթոդների գործնական կիրառություն ապահովումը
 5. Սովորողների մոտ վերլուծական մտքի զարգացումը

Ուսումնական դպրոցեսի կազմակերպումը
Ուսումանական դպրոեցսը կազմակերպվում է բլոգում տեղադրված ուսումնական առաջադրանքների ու հրապարակված նախագծերի հիման վրա: Սովորողը իր աշխատանքների վերջնական արդյունքը հրապարկում է իր բոլգում, որի հիման վրա տեղի է ունեն սովորողի գնահատումը: Սովորողը գնահատվում է 10 բալանոց համակարգով, որը ամփոփում է սովորողի գործունեության բոլոր ձևերը:

Ուսումնական միջավայր

 Առանձնացվում է ուսումանկան  միջավայրի երկու տեսակ՝ ֆիզիկական և մեդիամիջավայր:
Որպես ֆիզկական միջավայր կարող են ծառայել դասարանը, բաց ուսումնական լաբորատորիան, թանգարանը, բնական միջավայրը և այլն:
Մեդիամիջավայրը ներառում է սովորողի և դասավադողի ուսումնական բլոգները, թվայնացված դասագրքերը, դասանադողի կողմից առանձնացված համցանցային ռեսուրսներըն ուսումանականան ծրագրերը, թվայնացված քարտեզները և այլն:
Բովանդակություն

Եվրոպա
1.      Հյուսիսային ԵվրոպաՄեծ Բրիտանիա
2.      Արևմտյան Եվրոպա: Ֆրանսիա: ԳերմանիաԱսիա
1.     Թուրքիա
2.    Իրան
3.
    Վրաստան
4. 
 Ադրբեջան


2.        Չինաստան
3.         Ճապոնիա

Նոր Աշխարհի երկրներ 
1.     Կանադա
2.     Բրազիլիա 
3.     ԱՄՆ
4.     Ավստրալիա

      ՀԱՀ

2019/08/22

Աշխարհագրություն 9-ծրագիր9-րդ դասարանի աշխարհագրության դասընթացի նպատաներն են
 1. Աշխարհում ՀՀ-ի տեղի և դիրքի ճանաչումն ու գնահատումը
 2. ՀՀ բնակլիմայական պայմանների գնահտումն ու դրանց ռացիոնալ օգտագործումը
 3. ՀՀ-ի հասարակական կյանքի վրա աշխարհագրական գործոնների դերի բացահայտումը:
 4. ՀՀ-ի տարածքային առաձնահատկությունների ուսումնասիրությունը  
 5. ՀՀ-ում առկա մի շարք խնդիրների մասին պատկերացումների կազմումը

Դասընթացի խնդիրները
 1. Սովորողների գիտելիքներն ամբողջացումն և  գործնական կիրառության զարգացումը
 2. Աշխարհում ու տարածաշրջանում ՀՀ-ի դերի գիտակցում
 3. Տարբեր աղբյուրներից օգտվելու հմտությունների զարգացումը
 4. Աշխարհագրական գիտելիքների ամբողջացումը կոնկրետ ՀՀ-ի օրինակով
 5. Բնական և հասարակական երևույթների տեղաբաշխման օրինաչափությունների գնահատումը ՀՀ-ի օրինակով:
 6. Թվային քարտեզներով աշխատելու հմտությունների զագացումն ու գործնական կիրառությունը
 7. Սովորողների մոտ վերլուծական մտքի զարգացումը

Ուսումնական դպրոցեսի կազմակերպումը
Ուսումանական դպրոեցսը կազմակերպվում է բլոգում տեղադրված ուսումնական առաջադրանքների ու հրապարակված նախագծերի հիմնա վրա: Սովորողը իր աշխատանքների վերջնական արդյունքը հրապարկում է իր բոլգում, որի հիման վրա տեղի է ունեն սովորողի գնահատումը: Սովորողը գնահատվում է 10 բալանոց համակարգով, որը ամփոփում է սովորողի գորխունեության բոլոր ձևերը
Ուսումնական միջավայր

 Առանձնացվում է ուսումանկան  միջավայրի երկու տեսակ՝ ֆիզիկական և մեդիամիջավայր:
Որպես ֆիզկական միջավայր կարող են ծառայել դասարանը, բաց ուսումնական լաբորատորիան, թանգարանը, բնական ցանկանած միջավայրը, թանգարանը և այլն:
Մեդիամիջավայրը ներառում է սովորողի և դասավադողի ուսումնական բլոգերը, թվայնացված դասագրքերը, դասանադողի կողմից առանձնացված համցանցային ռեսուրսները, տարբեր այլ ուսումանականան ծրագրերը, թվայնացված քարտեզները և այլն:
Բովանդակություն