2018/08/30

Դպրոց բնության գրկում-Արատես

Նախագծի նպատակը-տեղանքի մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ, ուսումնական քայլարշավեր, տարածքի էկոլոգիական վիճակի ուսումնասիրթյուն
Օգոստոսի 31
08.00-մեկնարկ Մայր դպրոցից՝  Երևան-Արարատ-Արատես երթուղով

11։00 Ժամանում ճամբար
11-30-14:00 ծանոթացում տեղանքին, աշխատանքների պլանավորում
14:00-14:30-Ճաշ
14-30-19:00 տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ
19:00 19-30 Ընթրիք
19:30 Զբոսանք Արատեսում
21:00 Կատարված աշխատանքի ամփոփում և հաջորդ օրվա աշխատանքների պլանավորում
23:00 Քուն

Սեպտեմբերի 1
7:00 Վերկաց, նախաճաշ
8:00 Աշխատանքային օրվա մեկնարկ
14:00 Ճաշ
15:00-քայլարաշավ դեպի Սմբատաբերդ
19:00 Ընթրիք
19:30 Զբոսանք եղեգիսի կիրճում
21:00 Կատարված աշխատանքի ամփոփում և հետագա աշխատանքների պլանավորում
23:00 Քուն

Սեպտեմբերի 2

7:00 Վերկաց, նախաճաշ
8:00 Աշխատանքային օրվամեկնարկ
12:00 Ճաշ
13:00 Վրանների հավաքում, տարածքի խնամք
14:00 Վերադարձ Երևան Արատես-Շատին-Վարդենյանց լեռնանցք-Մարտունի երթուղիով