2022/09/26

Հետազոտական աշխատանքներ


 • Տիրան Ուզունյան-Համամոլորակային ժողովրդագրական հիմնախնդիրը
 • Մարիամ Բադալյան- Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում
 • Գրիշա Ենոքյան-Համամոլորակային ժողովրդագրական հիմնախնդիրը
 • Ալիսա Աբրահամյան-Մարդու առողջություն էկոլոգիական ասպեկտները
 • Մկրտիչ Պապիկյան Համամոլորակային ժողովրդագրական հիմնախնդիրը
 • Մարգարիտա Բալայան- Աշխարհի ամենավտանգավոր վայրերը
 • Վահան Մանուչարյան-Էկոտուրիզմի զարգացման հեռանկարները Հայաստանում 
 • Վիգեն Հովակիմյան- Էկոտուրիզմ 


2022/09/11

«Էկոլոգիա» դասընթացի կրեդիտներ

«Էկոլոգիա» դասընթացի կրեդիտներ


 1. Ներկայություն դասերին - 2 կրեդիտ
 2. Մասնակցություն դասերին - 2 կրեդիտ
 3. Աշխատանք բլոգում - 2 կրեդիտ
 4. Մասնակցություն ուսումնական ճամփորդություններին և ճամբարներին -2 կրեդիտ  
 5. Մասնակություն կրաթահամալիրային ստուգատեսներին,  կամ գործնական աշխատանքների իրականացում - 2 կրեդիտ 

Ներկայություն դասերին, առավելագույնը 2 կրեդիտ

 


 

Մասնակցություն դասերին առավելագույնը 2 կրեդիտ

 • Սույն կրեդիտը սովորողը հավաքում է դասապրոցեսի ընթացքում կազմակերպված քննարկումներին, ներկայացումներին
 • Պարբերաբար, ակտիվ մասնակցություն-2  կրեդիտ
 • Ոչ պարբերաբար, մասնակի ակտիվ մասնակցություն -1.5 կրեդիտ
 • Ոչ պարբերաբար, ոչ ակտիվ մասնակցություն 1 կրեդիտ
 • Պասիվություն – 0 կրեդիտ

 

Աշխատանք բլոգում՝ առավելագույնը 2 կրեդիտ

 • Բոլոր աշխատանքների պարտաճանաչ կատարում՝ բոլգում կատարված աշխատանքների պահանջների համապատասխան-2 կրեդիտ
 • Բոլոր աշխատանքների կատարում՝ մասնակցի թերացումներով-1,5
 • Հանձնարված աշխատանքների ոչ ամբողջական կատարում, կամ աշխատանքում առկա նկատելի թերացումներ-1 կրեդիտ
 •  Բլոգում որոշակի աշխատանքների ներկայություն-0,5 կրեդիտ
 • Աշխատանքների բացակայություն- 0 կրեդիտ

 

Մասնակցություն ուսումնական ճամփորդություններին և ճամբարներին՝ առավելագույնը   2 կրեդիտ  

 • Ուսումնական ճամփորդությունների ու ճամբարների ակտիվ մասնակցություն, պատումների պատշաճ ներկայացում բլոգում - 2 միավոր (նվազագույնը՝ 4 ճամփորդություն)
 • Ուսումնական ճամփորդությունների ու ճամբարների մասնակի մասնակցություն, ճամփորդությունների պատումների ներկայացում բլոգում-1,5 կրեդիտ
 • Մասնակցություն նախատեսված ճամփորդությունների կեսին-1 կրեդիտ
 • Ուսումնական ճամփորդությունների չմասնակցություն 0 կրեդիտ

Մասնակություն կրաթահամալիրային ստուգատեսներին,  կամ գործնական աշխատանքների իրականացում

 • Ստուգատեսային աշխատանքի հայտագրում, աշխատանքնի պատշաճ  ներկայացում-2 կրեդիտ
 • Մասնակցություն ստուգատեսին -1կրեդիտ2022/09/08

Հետազոտական աշխատանքի թեմաներ


 • Մարդու առողջություն էկոլոգիական ասպեկտները
 • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
 • Համամոլորակային ժողովրդագրական հիմնախնդիրը
 • Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում
 • Տնտեսության զարգացման հեռանկարները հայաստանում
 • Քաղաքաաշխարհագրական հիմնական հայեցակարգերն և դրանց ժամանակակից դրսևորումները
 • ԱՄՆ-ի գերտերության վերածվելու բնաաշխարհագրական նախապայմանները