2016/09/30

Օգտակար հանածոների քարտեզագրում

Օգտոգործելով ինտերակտիվ քարտեզի հնարավորությունները կազմել  հետևյալ քարտեզները 

1․ ՀՀ մետաղական հանքերի քարտեզ-պղինձ, մոլիբդեն, ոսկի

2․ ՀՀ Շինանյութերի հանքերի քարտեզ 

3․ ՀՀ հանքային ջրերի քարտեզ 
2016/09/27

Հայկական Լեռնաշխարհի ռելիեֆը

Դասի հղումըՈւրվագծային քարտեզի վրա նշել հետևյալ լեռնագագաթները, գործող հրաբուխները և լեռնաշղթաները

 • Լեռնագագաթներ-Արարատ, Սիփան, Սավալան, Ջիլո, Արագած
 • Գործող հրաբուխներ-Նեյմրութ, Թոնդրակ
 • Լեռնաշղթաներ-Արլ. Տավրոս, Արլ. Պոնտոս, Փոքր Կովկաս, Վասպուրական, Կորդված

2016/09/26

Հետաքրքիր փաստեր երկրների մասին

Աշխարահգրություն առարկայի կարևորագույն գրավականներից մեկը՝ Աշխարհը հնարավորինս ճանաչելու հնրավորությունն է: Աշխարհի ճանաչումը բավականին երկար գործընթաց է, որը մարդուն ուղեցում է ողջ կյանքի ընթացքում ու չի կարող սահմանափակվել մի դասընթացի շրջանակներում:

Այս գործընթացը ավելի մատչելի դարձնելու համար 8-րդ դասարանի սովորողների հետ սկսում ենք նախագիծ՝ « Հետաքրքիր փաստեր երկրների մասին»:Նախագծի ընթացքում կներկայացվեն փաստեր և տեղեկություններ աշխարհում ապրող տարբեր ժողովուրդների և մեր մոլորակի տարբեր հատվածներում գտնվող երկրների մասին: Նյութերը կհրապարակվեն սովորողների բլոգներում և միջին դպրոցի ենթակայքում: 

էկոհեռուստանախագիծՆպատակը-ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրի վերհանում, սովորողների կողմից կատարված ուսումնահետազոտական աշխատանքների ներկայացում, ուսումնական նյութերի ստեղծում, մեդիագրադարանի հարստացում:
Նախագիծը իրականացվում է 10 և 11-րդ դասարանի սովորողների հետ: Սովորողները նախորոք ընտելով թեման, կատարում են հետազոտական աշխատանք և հիմնախնդրի մասին պատմում հեռուստանախագծի շրջանակներում: Նախագիծը իրականացվում է TV-mskh-ի հետ համատեղ: Նախագիծը կունենա շարունակական բնույթ և կներկայացվի էկոտուր 2017-ին:

2016/09/25

Բնական ռեսուրսներ

Դասի հղումը 
 1. Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև: 
 2. Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:
 3. Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:
 4. Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով: 


2016/09/11

Սեպեմբերյան հավաք


 1. Էկո-Հայաստան հեռուստանախագծի մեկնարկ- նախագիծը իրակակացվում է 11-րդ դասարանի սովորողների հետ: Սովորողները խմբերով ուսումնասիրում են որևէ կոնկրետ հիմնախնդիր և այն ներկայացնում հեռուսախաղորդման միջոցով: Առաջին աշխատանքային հանդիպումը՝ երեքշաբթի, ժամը՝ 
 2. Բարձունքի հաղթահարում-Կաքավաբերդի բարձունքի հաղթահարում, նախագիծն իրականացվում է Ելենա Սարգսյանի հետ
 3. Կլոր սողան-Էլոտուր 2017-ի ծրագրի նախագծի ներկայացում, հինգշաբթի, ժամը՝ 15:15

Հասարակական աշխարհագրություն

Դասի հղումը

 1. Ինչպե՞ս է առաջացել աշխարհագրությունը
 2. Որո՞նք են ժամանակակից աշխարհագրության հիմնախնդիրները: 
 3. Նշեք 5 բնական և 5  հասարակական գիտություն, որո՞նք կապ ունեն աշխարհագրության հետ: Հնարավորության դեպքում ցույց տվեք այդ կապը: 

2016/09/10

Մեծ Բրիտանիա

Դասի հղումը 
Բնակչության սեռատարիքային բուրգը
Բնակչության հիմնական ցուցանիշները 
 1. Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:
 2. Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները: 
 3. Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները
 4. Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը: 
 5. Ի՞նչ դեր ունի Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից աշխարհում: 
 6. Երկրորդ ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքները: 2016/09/05

Հայկական Լեռնաշխարհի ու ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքը

 1. Քարտեզի վրա նշել Հայկական Լեռնաշխահի հարևանությամբ գտնվող լեռիեֆի միավորները և Հայկաարող  Լեռնաշխարհն եզերող լեռնաշղթաները
 2. Բնութագրել ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքը, համեմատելով այն հարևան երկրների աշխարհագրական դիրքերի հետ:
 3. Նշել մի քանի երկիր, որոնք աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքին: 
 4. Նշել ՀՀ աշխարահագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները, որքանո՞վ է նպաստում ակմ խոչընդոտուն ՀՀ աշխարհագրական դիրքը տնտեսության զարգացմանը: