2015/12/15

Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն

Դասի հղումը 

 1. Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները: 
 2. Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում:
 3. Որո՞նք են վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: 

2015/12/13

Ադրբեջան

Դասի հղումը 

 1. Բնութագրեք Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը:
 2. Ի՞նչ դեր ունի Ադրբեջանը հվ-արմ Ասիայում:
 3. Որո՞նք են Ադրբեջանի զարգացման նախադրյալները:

2015/12/08

Արդյունաբերություն

Դասի հղումը 
 1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:
 2. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:
 3. Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:


2015/12/01

Վրաստան

Դասի հղումը


 1. Բնութագրեք Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը:
 2. Ի՞նչ դեր ունի Վրաստանը հվ-արմ Ասիայում:
 3. Որո՞նք են Վաստանի զարգացման նախադրյալները:
 4. Գնահատեք հայ-վրացական հարաբերությունները, ի՞նչ ազդեցություն կարող են ունենալ ՀՀ-ի համար, ի՞նչ ուղղությամբ պետք է զարգանան այդ հարաբերությունները:

Ազգային տնտեսություն

Դասի հղումը 


 1. Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները
 2. Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը
  ա) գյուղատնտեսությունն է
  բ) արդյունաբերությունն է
  գ) սպասարկման ոլորտն է
 3. Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա: 
 4. Ի՞նչ ազդեցություն ունի երկրի աշխարհագրական դիրքը երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:
 5. Ի՞նչ ազդեցություն ունեն երկրի բնական պայմաններն ու ռեսուրսները երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:
 6. Ի՞նչ ազդեցություն ունի հարևան երկրների ազդեցությունը երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ: