2021/11/21

Նոյեմբեր ամսվա գործունեություն

 

Համայնք, որ սովորում է կիրառելով-Նունե Թեյմուրյան

Արևորդի բնապահպանական ֆիլմերի դիտում 1, 2-Հասմիկ Ուզունյան

Համայակական ծառատունկ-Գայանե Սարգսյան

Մեկօրյա ուսումնական ճամփորդություններ 1, 2- Գայանե Սարգսյան

Լաբորատոր-ջերմոցային գործունեություն 1, 2, 3-Շողիկ Պողոսյան

Ուսումնական հանդիպումներ մասնահետների հետ 1, 2-Մարթա Ասատրյան

Ուրցաձորյան բնապահպանական ճամբար – Մարթա Ասատրյան

Բնագետ ուսուցչի կամավոր ատեստավորում-Էմանուել Ագջոյան  

Էկոակումբների գործունեության նախագիծ- Էմանուել Ագջոյան  

Եռօրյա ճամբարային գործունեության ամփոփում-Էմանուել Ագջոյան  

Շուշան Ալեքսանյան , Անժելա Բլեյան 

Իվետա Ջանազյան-մեկօրյա ուսումնական ճամփորդություններ 1, 2, 3

2021/11/18

Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող բնագետ ուսուցչի կամավոր ատեստավորման պահանջները

  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում դասավանդող բնագետ ուսուցչի կամավոր ատեստավորումը պետք է տեղի ունենա կրթահամալիրում իրականցվող հեղինակային կրթական ծրագին համապատասխան՝ ներառելով կրթահամալիրում մշակված դասավանդման մեթոդները, կրթահամալիրում ձևավորված ուսումնական միջավայրը, անցկացվող ամենամյա ստուգատեսերը:

Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը՝ բնագետ ուսուցչի կամավոր ատեստավորումը պետք է ներառի հետևյալ կետերը.

·         Լաբորատոր-փորձարարական գործունեություն,

·         Ստուգատեսային նախագծերի մշակում,

·         Ուսումնական ճամփորդության նախագծի կազմում,

·         Ուսումնական նյութերի փաթեթների ստեղծում:

 

Լաբորատոր-փորձարարական գործունեությունը առավել կիրառելի է ֆիզիկա, քիմիա և ընդհանուր բնագիտություն առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների համար:  Կրթահամալիրում բնագիտության դասավանդման առանձնահատկությունների շարքում առաջնային է լաբորատոր-փորձարարական գործունեությունը: Լաբորատոր-փորձարարական գործունեությունը ենթադրում է փորձի հիման վրա տեսական մասի յուրացում: Սովորողները բնագիտության լաբորատորիաներում իրականացնում են ամենատարբեր լաբորատոր փորձեր, որից հետո դասավանդողի օգնությամբ կատարում են հետևություններ, որոնք, իվերջո, հանգեցնում են տեսական մասի յուրացման՝ դյուրին դարձնելով սահմանաված օրենքների ու կանոնների յուրացումը: Այսպիսի փորձերը սովորողին հնարավորություն են տալիս պահպանել միջավայրում ընթացող երևույթների ու ստացվող գիտելիքի միջև կապը:

Վերապատարստվող դասավանդողը ծանոթանում է կրթահամալիրի լաբորատոր պայմաններին, ներկայացվում են լաբորատորիայում գործունեության անվտանգության կանոնները, ծանոթանում է ուսումնական փորձի համար անհրաժեշտ նյութերին: Վերապարտրաստվողին է ներկայացվում նաև լաբորատոր փորձի ընթացքը և վերջնարդյունքը:
Որպես աշխատանք՝ վերապատրասվող դասավանդողը կազմում  և իր բլոգում հրապարակում է ուսումնական փորձի անցկացման նախագիծ՝ ներկայացնելով տվյալ փորձի ընթացքում պահպանվող անվտանգության կանոնները, նկարագրելով փորձի ընթացքը և ակնկալվող վերջնարդյունքը:

Կենսաբանություն առարկա դասավանդողի պարագայում լաբորատոր-փորձարարական գործունեությունը մի փոքր այլ բնույթ ունի: Այս պարագայում, որպես ուսումնական լաբորատորիա, ծառայում են կրթահամալիրում գործող ջերմոցները, ուսումնական ագարակը և պարտեզները: Այս պարագայում փորձերը ունեն մի փոքր այլ բնույթ, քանի որ արդյունքներն ավելի տեսանելի դառնալու համար ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում: Որպես լաբորատոր-փորձարարական գործունեություն դիտվում է ոչ միայն վերջարդյունքը, այլ նաև գործունեության ընթացքը: Վերապատրաստվող դասավանդողը ծանոթանում է կրթահամալիրում գործող ջերմոց-լաբորատորիաների, ուսումնական ագարակի և պարտեզների աշխատանքին, ծանոթանում աճեցվող բույսերին ու խնամվող կենդանիներին՝ մանրամասն տեղեկություն ստանալով բույսերի ու կենդանիների խնամքի առանձնահատկությունների մասին:   

Որպես աշխատանք՝ վերապատրաստվող դասվանդողը կազմում  և իր բլոգում հրապարակում է բույսերի և կենդանիների խնամքի նախագիծ՝ նկարագրելով գործունեության մեկնարկը, ընթացքը և վերջնարդյունքը:

Յուրաքանչյուր ուսոոմնական տարի կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված են բնագիտատեխնիկական ու բնապահպանական ամենամյա բաց ստուգատեսեր: Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող դասավանդողը պետք է կարողանա յուրաքանչյուր ստուգատեսի համար ներկայացնել իր նախագծերը: Վերապատրաստման փուլում վերապատրաստվող դասավանդողը ծանոթանում է ստուգատեսերի ծրագրերին, ծանոթանում նախորդ տարիներին ներկայացված աշխատանքների հետ:
Որպես ուսումնական աշխատանք՝ ստուգատեսերի ծրագրերի վերաբերյալ ներկայացնում է իր առաջարկությունները և կազմում ու հրապարակում է ստուգատեսի պահանջներին համապատասխան նախագծեր:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում բնագիտության ուսուցման կազմակերպման ժամանակ կարևոր բաղկացուցիչ են ուսումնական ճամփորդությունների կազամակերպումը և բնական միջավայրում անցկացվող դասերը: Ճամփորդություններն ու բնական միջավայրում անցկացվող դասերը կիրառելի են բնագիտական բոլոր առարկաների ուսուցման համար:

Վերապատրաստման փուլում վերապատրաստվող դասավանդողը ծանոթանում է իրականցված ուսումնական ճամփորդության նախագծի բոլոր բաղադրիչներին՝ նախագծման փուլ, ուսումնական ճամփորդության նպատակ, ուսումնական ճամփորդության արդյունք: Առավել մանրամասն ուսումնասիրության կարիք ունի ճամփոդության երթուղին, որը պետք է ներկայացվի ճանապարհի նկարագրությամբ և քարտեզագրումով: Որպես ճամփորդության արդյունք՝ վերապատրաստվողը ծանոթանում է սովորողների  բլոգներում կատարված հրապարակումներին:

Որպես ուսումնական աշխատանք՝ վերապատրաստվող դասավանդողը կազմում է և հրապարակում ուսումնական ճամփորդության նախագիծ՝ ներկայացնելով ուսումնական ճամփորդության երթուղու նկարագիրը, երթուղու քարտեզագրումը,  ուսումնական ճամփորդության նպատակն ու սպասվող արդյունքները:

Բնագիտություն դասավադողի համար ուսումնական գործունեության կարևորագյուն կետերից է ուսումնական փաթեթների ստեղծումը: Ուսումնական փաթեթներում ներառվում են լաբորատոր փորձերի արդյունքներ, ուսումնական ճամփորդությունների ու բնական միջավայրում կազմակերպված աշխատանքների արդյունքում ստեղծված նյութեր, դասավանդողի կողմից մշակված ուսումնական նյութեր, օգտագործվող ուսումնական մեդիագործիքներ, ստուգատեսերին ներկայացված աշխատանքներ, համացանցում առկա ու դասավանդողի կողմից երաշխավորված նյութեր:   

Վերապատրաստման փուլում դասավանդողը ծանոթանում է ստեղծված ուսումնական փաթեթներին՝ մանրամասն ուսումնասիրելով փաթեթում ներառված բոլոր նյութերը:

Որպես ուսումնական աշխատանք՝ դասավանդողը մեկ թեմայի շրջանակում ներկայացնում է ուսումնական փաթեթի  օրինակ՝ հնարավորինս ապահովելով փաթեթի բազմազանությունը:

Փոխված պատկերացումներ աշխարհի մասին

 


Աշխարհագրության ընտրության խմբի
 սովորողները ներկայցնում են իրենց ունեցած նախնական պատկերացումների  և իրական երևույթների միջև տարբերությունները: Մի շարք երևույթների մաիսն սովորողները մինչ դասըթացը սկսել ունեին համընդյարացված ու ոչ ճիշտ պատկերացում, սակայն աշխարահգրության ընտրությամբ դասընթացի շրջանակներում հնարավորություն ստացան այդ երևույթների մասին լիարժեք պատկերացում ստանալու և իհարկե նաև դրանց բացատրություները ներկայացնելու: Մասնավորապես՝ ինչու՞ խափում քարտեզները, ինչու՞ են սխալ ցույց տալիս կողմնացույցերը, իրականում որքա՞ն են տևում մեկ օրն ու մեկ տարին, արևածա՞գ ժամը 14:00-ին:

2021/11/17

Բնապահպանական ֆիլմի դիտումը որպես ուսումնական նախագիծ


«Էկոլոգիա» դասընթացի շրջանակներում 10-րդ դասարանում ուսումնասիրում ենք մթնոլորտի վրա մարդածին ազդեցության հետևանքները՝ մանրամասն անրադառնալով կլիմայի գլոբալ փոփոխություններին: Քանի որ կլի մայի գլոբալ փոփոխությունների մի շարք հետևանքներ դեռևս լիովին բացահատված չեն մարդկությունը դեռևս լիարժեքորեն չեն մարդկությունը միայն որոշակի ժամանակ հետո կզգա դրա ողջ հետևանքները: Նախորդ ֆիլմում սովորողների ներկայացվեց կլիմայական փոփոխությունների հետևանքներից մեկը՝ անտառային հրդեհները: Հարջորդիվ արդեն կներկայացվող ֆիլմը պատմում է կլիմայական փոփոխությունների մեկ այլ հետևանքի՝ սառցադաշտերի կորստի մասին:

Ֆիլմի դիտման նպատակները

 Նախորոք ուսումնասիրված թեմայի յուրացում

Արդիական թեմայի մասին նոր տեղեկությունների հավաքագրում (

Բնապահպանական ֆիլմերի ստեղծման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

    Ֆիլմի դիտման արդյունքները

  Սովորողները ծանոթանում են սառցադաշտերի պահպանամանն ուղղված քայլերին

     Բացահայտում են բնության մեջ եղած բնական աղետների վրա մարդածին՝ առաջին հայացքից չերևացող հետևանքները։

        Որպես ուսումնական աշխատանք իրենց տպավորություններն ու կարծիքներն են գրում բլոգում

2021/11/15

Բնապահպանական ֆիլմի դիտումը որպես ուսումնական նախագիծ

«Էկոլոգիա» դասընթացի շրջանակներում 10-րդ դասարանում ուսումնասիրում ենք մթնոլորտի վրա մարդածին ազդեցության հետևանքները՝ մանրամասն անդրադառնալով կլիմայի գլոբալ փոփոխություններին։ Կլիմայական փոփոխությունների մի շարք հետևանքները դեռևս լիովին բացահայտված չեն ու մարդկություն միայն երկար ժամանակ հետո կզգա դրա ողջ հետևանքները։ Այդպիսի հետևանքներից են  վերջին ժամանակներս հաճախ հանդիպող անտառային հրդեհները։ 

«Էկոլոգիա» դասընթացի շրջանակներում 11-րդ դասարանում ուսումնասիրում ենք բնական աղտեների վրա մարդածին գործոնի ազդեցությունը, որի դրսևորումներից մեկը հաճախակի հանդիպող անտառային հրդեհներն են: Սույն ֆիլմում անդրադարձ կա նաև բնական աղետների այպիսի հետևանքներին, որոնք մարդու համար համարվում են անկանխատեսելի: 

«Արևորդի» փառատոնին ներկայացված ֆիլմերի շարքում 10-րդ դասարանի
սովորողների հետ դիտելու ենք
 «Վայրիից առավել վայրի կրակը, անտառները և ապագան» ֆիլմը, որտեղ ներկայացվում է կլիմայի գլոբալ փոփոխության ու անտառային հրդեհների կապը։ Վառելիքային ռեսուրսների անխնա օգտագործման, ինչպես նաև անընդհատ աճող արդյունաբերության շնորհիվ։ Այս արատավոր ցիկլը վտանգում է մեր անտառները և ունեն բացասական ազդեցություն բոլոր կենդանի օրգանիզմների վրա։

Ֆիլմի դիտման նպատակները

·         Նախորոք ուսումնասիրված թեմայի յուրացում

·         Արդիական թեմայի մասին նոր տեղեկությունների հավաքագրում (ֆիլմում ներկայացվում են վերջին 5 տարիների հրդեհները)

·         Բնապահպանական ֆիլմերի ստեղծման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

Ֆիլմի դիտման արդյունքները

·         Սովորողները ծանոթանում են հրդեհների կանխմանը ուղղված քայլերին

·         Բացահայտում են բնության մեջ եղած բնական աղետների վրա մարդածին՝ առաջին հայացքից չերևացող հետևանքները։

·         Որպես ուսումնական աշխատանք իրենց տպավորություններն ու կարծիքներն են գրում բլոգում«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում Էկոակումբներ ստեղծման ուղղված աշխատանքների նախագիծ

 

 

Էկոակումբների գործունեության նպատակները

  • Կրթահամալիրում  իրականացվող շուրջտարյա էկոլոգիական նախագծերի համակարգում:
  • Հանրակրթական բնապահպանական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատեսի կազմակերպում։
  • Բնապահպանական կրթությամբ հետաքրքրվող կազմակերպությունների հետ համագործակցություն։
  • Կրթահամալիրից դուրս անց կացվող մրցույթների ու փառատոների մասնակցություն։
  • Համայնքային էկոլոգիական խնդիրներին արձագանքում։
  • Բնապահպանական թեմաներով քննարկումների կազմակերպում և ֆիլմերի դիտում։
  • Բնապահպանական ուսումնական նյութերի, ֆիլմերի և փաթեթների ստեղծում։
  • «Էկոլուր» շուրջամսյա հեռուստանախագծի իրականացում

Էկոակումբներին կարող են անդամագրվել ցանկացած տարիքի սովորողներ, ովքեր հետաքրքրված են էկոլոգիական կրթությամբ և բնապահպանական խնդիրների լուծմամբ: էկոակումբի աշխատանքները համակարգում է կրթահամալիրի դասավանդողը, ով հանդիսանում է նաև ակումբի ղեկավար:  Էկոակումբի ղեկավարը պետք է սովորղների օգնությամբ վարի ակումբի առանձին բլոգը, համակարգի ակումբի աշխատանքները՝ նախօրոք հրապարակելով յուրաքանչյուր ամիս իրականացվող նախագծերը, հրապարակի ակումբային հանդիպումների ու քննարկումների ժամանակացույցը: Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում էկոակումբի ղեկավարը ներկայացնում է կատարված աշխատանքների հաշվետվություն:

Ցանկալի է, որ էկոակումբներ գործեն կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում և քոլեջում, իսկ աշխատանքները ավելի արդյունավետ դարձնելու համար ցանկալի կլինի նաև ակումբների աշխատանքները համակարգողի գործունեություն (կարող է գործել ռոտացիոն սկզբունք): Էկոակումբների աշխատանքները համակարգողը պետք է ակումբների ղեկավաներին ներկայացնի յուրաքանչյուր ասվա անելիքների ուղղությունները, պարբերաբար աջակցի իրականացվող նախագծերին, համակարգի ամենամյա բնապահպանական նախագծերի ստուգատեսը:
Ակումբի ղեկավարի և ակումբների աշխատանքը համակարգողի գործունեությունը դասավանդողի համար համարվում է լրացուցիչ աշխատանք, և ըստ կատարած աշխատանքի ներկայացվում է լրավճարի:

Էկոակումբների օրացույցը ներառվում է բնագիտության, բնապահպանության, տեխնիկական ստեղծագործության լաբորատորիայի օրացույցում կամ դրա հավելվածն է։

 

 


2021/11/11

Սեբաստացու օրեր

 Փոխված պատկերացումներ աշխարհի մասին 


Էկոակումբների գործունեության մեկնարկ 

2021/11/08

Ուսումնական ճամբարի ամփոփում


 

Նախորոք հրապարակված ծրագրին համապատասխան, հոկտեմբերի կրթահամալիրի սովորողների խմբի հետ 29-31-ը կազմակերպվեց հայրենագիտական բնապահպանական եռօրյա ճամբար Ալավերդիում: Մինչ մեկնելը նախապատրաստական փուլի շրջանակներում, սովորողները ծանոթացել են

Ճամփորդությանը մասնակցեցին ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասրանի 20 սովորողներ: Ճափորդության հայրենագիտական բաղադրիչը ապահովվեց մի շարք պատմամշակութային վայրերի այցելությամբ, մասնավորապես Քոբայր, Սանահին, Հաղպատ, Աղթալայի վանական համալիր, Սանահինի կամուրջ: Այս առումով կարևոր է ընդգծել, որ մեկնելու ու ետ դարձի երթուղնիերը չէին համընկնում ու որը ճանապարհը ճանաչելու ավելի մեծ հնարավորություն էր ընձեռնում:

Լոռվա բնաշախարը էկոլոգիական տեսանկյունից իրենից հակադրությունների ամբողջություն է ներկայացնում: Մի կողմից անկրկնելի յուրահատուկ բնություն, մյուս կողմից էկոլոգիաիան աղտեների շղթա:  Ճամփորդության ընթացքում թեև չհաջողվեց լինել լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի տարածքում, սակայն Աղթալայի վանական համալիրի տարածքից շատ պարզ երևում էր  կոմբինատի ողջ գործունեությունը, որ մասին բաց դաս ունեցանք հենց վանական համալիրի տարածքում: Ճամփորդության ընթացքում այցելեցինք նաև Այրումի պոչամբար, որտեղ մանրամասն ծանոթացանք փոչամբարի գործունեությանն ու հնարավոր վտանգներին: Լոռվա բնապահպանական խնդիրները ամբողջանում էին, երբ փոքրիկ զբոսանք ես կազմակերպում Ալավերդիում, երբեմնի արդյունաբերական հզոր քաղաքը այսօր վերածվել է լքված տարածքի։


Սովորողների անդրադարձը 

Տարոն Փաշինյան 

Ամալյա Զաքարյան 

Կարինա Արմենակյան 

Լուիզա Արտենյան 

Արաքս Քալիճյան

Թամարա Դավթյան