2021/12/28

Հունվարյան ստուգատեսային ճամբար

Քանի որ, ձեմռային ուսումնական ճամբարի ընթացքում ջոկատում ընդգրկված են մեծաթիվ սովորողներ, անհրաժեշտություն է առաջանում ինչպես միասնական ջոկատային նախագծերի իրականացման, այնպես էլ փոքր խմբերով նախագծեր իրականացնելու: Անհրաժեշտ է  սովորողների խումբը բաժանել առաձին ենթաջոկատների՝ փոքր խմբերով նախագծերի իրականացումը ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով:


 

 Իրականացվող նախագծեր 

Բաց դասեր աստղացուցարանում
Աշխարհագրական խաղ-մրցույթի կազմակերպում
Այցելություն բնության պետական թանգարան
Ստուգատեսերի մասնակցություն
Ինտելեկտուալ մրցաշարի կազմակերպում
Ֆիլմի դիտում-քննարկում
Այցելություն սահադաշտ, մեկօրյա ու բազմօրյա ճամփորդությունների կազմակերպման քննարկում 
 
Ճմաբարային գոևծունեությունը ըստ օրերի-լրամշակվող 


Երկուշաբթի 10..01.2022

9:00-9:20 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:20-11:00 Ճամբարային ծրագրի ներկայացում, ամենամյա ստուգատեսերի շրագրերի ներկայացում (1, 2, 3, 4 )

Ֆիլմի քննարկման նախախատրաստություն 

11:00-12:35 Այցելություն աստղացուցարան 

12:35-12:55 ընդմիջում 

12:55-ից ճամբարային օրվա ամփոփում 

Երեքշաբթի 11.01.2022

9:00-9:20 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:20-11:00 Ֆիլմի դիտում-քննարկում

11:00-12:35 Աշխատանք ըստ փոքր խմբերի  
      Ստուգատեսերի մասնակցություն
     Աշխարհագրական խաղ-մրցույթի կազմակերպում
     Բաց դասեր աստղացուցարանում

12:35-12:55 ընդմիջում 

12:55-ից ճամբարային օրվա ամփոփում 

Չորեքշաբթի 12.01.2022

9:00-9:20 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:30-11:00 Սեղանի թենիսի մարզական պարապմունք-Ռուբեն Բաղդասարյան

11:00-12:35-Ֆիլմի քննարկում Հասմիկ Ղազարյանի հետ 

Հինգշաբթի 13.01.2022

9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9։30-11։00 Ֆիլմի դիտում քննարկում  

11:00 -12:35 Համագործակցային նախագիծ-ինտելեկտուալ մրցաշարի նախապատրաստում 

Ուրբաթ 14.01.2022

9:00-9:20 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:20-12:35  Այցելություն բնության պետական թանգարան

Երկուշաբթի 17.01.2022


9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9։30-11։00 Ֆիլմի դիտում քննարկում  

11:00 -12:35 Ախատանք ըստ հրապարակված ուսումնական նախագծերի 

 Երեքշաբթի 18.01.2022   

9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:30-10:30-Քայլարշավ Հարավ-արևմտյան թաղամասով 

10:30-13:00-Այցելություն Սահադաշտ

Չորեքշաբթի 19.01.2022

9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

10:10-11:00 Երգի պարապմունք-Աննա Երիցյան 

11:15-12:35-Թիմային ինտելեկտուալ մրցաշար

Հինգշաբթի 20.01.2022


9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

11:00-12:35-Ֆիլմի քննարկում Հասմիկ Ղազարյանի հետ 


Ուրբաթ 21.01.2022

9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:30-ից ուսումնական ճամփորդություն դեպի Սևաբերդ: 

Երկուշաբթի 24.01.2022

9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:30-10:30 Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսի աշխատանքների հայտագրում


 Երեքշաբթի 25.01.2022   

9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 
9:30-11:00-Ուսումնական ճամփորդության նախապատրաստություն 
11:00-12:00 Հանդիպում բնագիտության լաբորատորիայում

Չորեքշաբթի 26.01.2022

9:00-9:30 Առավոտյան ընդհանուր պարամունք 

9:30-ից այցելություն դեպի «Գիտության ու տեխնիկայի» թանգարան և «Ջրվեժ» արգելոց


2021/12/27

Աշխարհագրական խաղ-մրցույթի կազմակերպում

 Ջոկատում ընդգրկված 3-4 հոգանոց  խումբ,  սովորող-սովորորեցնող նախագծի շրջանակներում 8-րդ դասարանցիների համար կկազմակերպի աշխարահգրական խաղ-մրցաշար: Խաղը կանցկացվի մրցութային կարգով, որի ընթացքում մասնակից սովորողները կփորձեն կիրառել իրենց աշխարհագրական գիտելիքները, զարգացնել աշխարահագրական մտածողությունը և տրամաբանությունը:
Նախագիծի նպատակները- կազմակերպիչ սովորողների մոտ  հետարքիր ու տրամաբանական հարցել կազմելու ունակության զարգացում, մասնակից սովորողների մոտ աշխարհագարական մտածողության ու տրամաբանության զարգացում:

Նախագծի ընթացքը-կազմակերպիչ սովորողները կազմում են մրցաշարհի պահանջներին համապատասխան հարցեր, որից հետո կատարում են տվյալ հարցերի ընտրություն: Նախապես ձեռք բերված պայամանավորվածության համաձայն կազմակերպվում է միջոկատային մրացաշարեր՝ օլիմպիական սկզբունքով: Խաղ-մրցույթը նախատեսված է 8-րդ դասարանցիների համար, յուրաքանչյուր թիմում կարող ընդգրկված լինել մինչև 6 մասնակից:

Նախագծից ակնկալվող արդյունքներ-կազմակերպիչ սովորողների խաղ-մրցույթներ կազմակերպելու հմտության զարգացում: Հարցերի կազման ընթացքում աշխարհագարական գիտելիքների ձեռք բերում: Մասնակից սովորողների համար աշխարհագրական գիտելիքների կիրառություն, աշխարհագրական մտածողության զարգացում, թիմային աշխատանքի զարգացում:

Ստուգատեսերի մասնակցություն


Հունվարյան ճամբարի ընթացքում սովորղներին ներկայացվում է կրթահամալիրում իրականցող ամենամյա ստուգատեսերը:

Սովորղները ծանոթանում են ստուգատեսրի բովանդակությանն ու ծրագրերին և ըստ նախասիրության ու հնարավորության ներկայցանում  մասնակցության հայտ:

Ուսումնասիրելով նաև ստուգատեսերի ընթացքում իրականցվող տարբեր դասընթացների, բաց դասերի ու հանդիպումների ժամանակացույցին սովորողները կարող են մասնացկել դրանց՝ մեկ օր առաջ տեղեկացնելով ջոկատավարին:

Բաց դասեր աստղացուցարանում

 Սովորող-սովորեցնող նախագծի շրջանակում սվորողների փոքր խումբը( 3-4 հոգի) կծանոթանա աստղացուցարանի և օրբիտարիումը գործունեությանը, որից հետո հնարավորություն կստանա ինքնուրույն դասեր անց կացնել այլ խմբերի համար: 
Սույն նախագծով կամբողջացվի տիեզերքի ճանաչման ամբողջացումը իմացումի հրճվանք կրթական ծրագրում: Բացի այդ դաս անց կացնող սովորողների համար սույն աշխատանքը կդիտվի սովորող-սովորեցնող նախագիծ, որը փաթեթի տեսքով կներկայացվի բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին:
Նախագծի նպատակները, կազմակերպիչ սովորողներին աստղացուցարանի ու օրբիտարիումի աշխատանքների հմտության փոխանոցում, տեսական գիտելիքների ամրապնդում, ներկայացվող ֆիլմերի ու նյութերի ուսումասիրություն, դասեր վարելու ունակությունների զարգացում:

Նախագծի ընթացք-սովորողները ծանոթանում են աստղացուցարանի ու օրբիտարիումի սպասրակման տեխնիական առանձնահատկություններին: ուսումնասիրում են ցուցադրվող ֆիլմերը, կազմակերպում են ինքնուրույն դասեր:

Ակնկալվող արդյունքները-կազմակերպիչ սովորողների մոտ ատսղացուցարնի սպասրակման տեխնիկական հմտությունների զարգացում, աստղագիտության մասին գիտելիքների ձեռք բերում, դասեր վարելու ունակության զարգացում: Դասերին մասնակից սովորողների մոտ գիտելիքների ամբողջացում, իրականացված նախագծերի ամփոփում:

2021/12/26

Հունվարյան ինտելեկտուալ մրցաշար

 

Հունվարյան  ստուգատեսային ճամբարի շրջանակներում, Հունվարի 24-ին, ժամը՝ 11:00-ին կկայանա թիմային ինտելեկտուալ մրցաշարի հերթական խաղը, որին մասնակցում են ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների սովորողների մինչև վեց հոգանոց թիմերը:

Մրացաշարի նպատակներն են սովորողների մոտ խթանել սերը դեպի ինտելեկտուալ խաղերը, սովորողներին մղել թիմային աշխատանքի, զարգացնել սովորողների տրամաբանությունը:
Մրացաշարի ընթացքը-Ճամբարական սովորրողները նախորոք կազմում են մինչև վեց հոգանոց թիմեր և ներկայացնում են մասնակցության հայտ: Նախարորոք նշանակաված օրը սովորողները ներկայանում են իրենց թիմով մրցման վայր: Խաղ-մրցույթը անց է կացվելու երեք փուլով, որոնցից յուրաքանչյուրի ժամանակ հնչելու են վեցական հարց: Հաղթող է ճանաչվելու այն թիմը, որը ավելի շատ հարցերի ճիշտ կպատասխանի: Հավասար արդյունքների դեպքում, կտրվեն լրացուցիչ հարցեր:
Հարցերը չեն ունանալու առարկայական բույթ և չեն հիմնվելու սոսկ գիտելիքի վրա, այլ ունենալու են տրամաբանական պատասխաններ:  
Մասնակցությունը հաստատելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ հայտը

Բոլոր մասնակիցներին մաղթում ենք հաջողություն: 

2021/12/20

Լույսը թող բարի լինի

 


Տարիներ առաջ, երբ առանձնացնում էինք կրթահամալիրի յոթ հրաշալիքները, առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը հրաշալիքների շարքում առանձնահատուկ  տեղ էր զբաղեցնում: Եվ իրոք, ուսումնական ամբողջ օրը հաջող անցկացնելու համար ընդհանուր պարապմունքի դերը իմ համար միշտ էլ յուրահատուկ է եղել: Վերջին տասը տարիների ընթացքում ընդհանուր պարապմունքի ձևը, բովանդակությունն ու կազմակերպումը կրել են զգալի փոփոխություններ, բայց միշտ էլ չի կորցրել իր արդիականությունը: Վերջին տարիներին, պայմանավորված հեռավար ուսուցման կազմակերպմամբ ու սահմանափակումներով, կարծես թե առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը մի փոքր կորցրել էր իր հետաքրքրությունը, որը առնվազն ինձ չէր կարող դուր գալ: Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի համաձայն յուրաքանչյուր ուրբաթ կազմակերպվում է առավոտյան ժամերգություն Սբ. Երրորդություն եկեղեցոմ, որի արդյուքնում ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպիչների մեծ մասը օրը սկսում է եկեղեցում՝ հնարավորություն տալով ինքնակազմակերպման: Սկսած սեպտեմբեր ամսից սեփական նախաձեռնությամբ ու Լիլիթ Յախինյանի աջակցությամբ սկսեցինք ամենուրբաթյա ընդհանուր պարապմունքներ:

Ի տարբերություն մնացած օրերի պարապմունքների, ուրբաթօրյա պարապմունքը բոլորովին այլ բնույթ ուներ: Մասնավորապես, պարապմունքին ներկայացվեցին դասավանդողների մանկության տարիների նկարները, խոսվեց ու ներկայացվեց տարբեր սերունդների պատկերացումների տարբերությունների մասին, ներկայացվեցին հումորային համարներ: Իհարկե, ուրբաթօրյա ընդհանուր պարապմունքի ամենակաևոր ու սպասված պահը, սովորողների կողմից անակնկալ կատարումների շարքերն էին: Սեպտեմբերից մինչ այժմ իրենց երգերով հանդես են եկել մեկ տասնյակի չափ սովորողներ (Կարինե Միքայելյան, Սամվել Դոխոլյան, Անահիտ Չևազյան, Վիկա Ավետյան, Էլեն Կարապետյան, Անի Ապրոյան, Արաքս Քալիջյան, Նունե Հովհաննիսյան): Առաձին դեպքում 11-րդ դասարանի սովորողների  8 հոգանոց խումբը հանդես է եկել բեմադրված պարային համարով՝ կենդանի կատարման ներքո:
Հաշվի առնելով դասավանդողների կարծիքը և անընդհանտ ընդհանուր պարապմունքին ներգրավվող սովորողների աճող թիվը՝ կարող եմ ենթադրել, որ նախաձեռնությունը հաջողվել է, որը անպայման կունենա շարունակություն: Քանի արդեն իսկ մեկնարկել է «Ցտեսություն» ուսումնական նախագծը՝ հոսով եմ, որ ուսումնական երրրորդ շրջանից սկսած շրջանավարտները ևս իրենց ակտիվ մասնակցությունը կունենան:  

2021/12/10

Համագործակցային նախագիծ-ինտելեկտուալ մրցաշարի նախապատրաստում

Համգործակցությումը նախատեսված է Սամվել Թամազյանի ջոկատի հետ:  
Համգործակցության նպատակը սովորողների մոտ խթանել սերը դեպի ինտելեկտուալ խաղերը, սովորողներին մղել թիմային աշխատանքի, զարգացնել սովորողների տրամաբանությունը: Ինտելեկտուալ մրցաշարի մասնակցության նախապատրաստություն: 
Հարցերը չեն ունանալու առարկայական բույթ և չեն հիմնվելու սոսկ գիտելիքի վրա, այլ ունենալու են տրամաբանական պատասխաններ