2013/12/14

Բնական աղետներ

 1. Ձեր ցանկությամբ ներկայացրեք որևէ բնական աղետ:
 2. Նշեք տվյալ աղետի առաջացման պատճառները, բացահայտելով մարդկային գործոնի դերը, հնրարվորության դեպքում բերելով օրինակներ:
 3. Ի՞նչ ազդեցություն ունի աղետը բնական միջավայրի վրա:
 4. Ի՞նչպես կարելի է պայքարել այդ աղետի դեմ: 

2013/12/13

Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը

Այն, ինչ ցույց չեն տալիս հեռուստացույցով: Ահա այսպիսի խորագիր ունի Համայկական Բնապահպանական Ճակատի նկարահանած ֆիլմը, որը անդրադառնում է հանքարդյունաբերությանը ու դրա բոլոր հետևանքներին ՀՀ-ում:

2013/12/12

Ջրոլորտ

 1. Ինչպիսի ջուր ենք խմում մենք:
 2. Ինչն է աղտոտում մեր միջավայրի ջուրը:
 3. Ինչե՞ս է ազդում աղտոտված ջուրը ձեր առողջության վրա:
 4. Ինչպես պահպանենք ջրոլորտը աղտոտումից:
 5. Ինչ բնույթ կստանա ջրի հիմնախնդիրը 50 տարի հետո: 

Մթնոլորտ

 1. Ինչպիսի՞ օդ ենք շնչում մենք:
 2. Ինչն է աղտոտում մեր միջավայրի մթնոլորտը: 
 3. Ինչպե՞ս է ազդում աղտոտված մթնոլոտը ձեր առողջության վրա, բերել օրինակներ: 
 4. Ինչպե՞ս պահպանենք մթնոլորտը աղտոտումից:
 5. Ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի կունենան ՀՀ-ում կլիմայի գլոբալ տաքացման հետևանքով:2013/12/09

Բնական զոնանարի համօգտագործումը

Ընտերք որևէ բնական զոնա 
 1. Բացատրեք բնական զոնայիձևավորման պատճառները: 
 2. Նկարագրեք այդ զոնայի կլիմայական պայմանները, բուսական ու կենդանական աշխարհն ու հողերը: Բացատրեք թե ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն դրանք: 
 3. Նշված բնական զոնան ի՞նչպես կարող ենք օգտագործվել մարդկանց կողմից: 

Համամոլորակային հիմնախնդիրներ

 1.  Ձեր ցանկությամբ ներկայցրեք որևէ համամոլորակային հիմնախնդիր` ներկայացնելով դրա առաջացումը և ներկայիս վիճակը:
 2. Ներկայացնել դրա լուծման հնարավոր ուղիները:
 3. Ներկայացնել դրա կապը այլ համամոլորակային հիմնախնդիրների հետ: