2021/09/23

Մասնագիտական ընդհանուր զարգացում

 

Առաջադրանք 1

Տեսական պարապմունքի թեման՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Ուսումնասիրվող նյութը՝

Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը

Հեղինակայինը կրթահամալիրում մշակումների փաթեթ

Գործնական աշխատանք 1

Հոդվածների ընթերցում։

Գործնական 2

Առանցքային մտքերի առանձնացում։ Բլոգում մտքերի ընտրանիների կազմում-հրապարակում։

Գործնական 3, 4

Գրախոսականի կամ մտորման հրապարակում հեղինակայինը իմ ուսուցման գործընթացում կամ դրա տարրերի ներդրումը իմ դպրոցում։

Ընթերցելով գործընկերներիս հոդվածները նկատելի է , որ բոլորն էլ առաջնային են համարում միջավայրը, մեդիակրությունը ՝ իր անսահմանափակ հնարավորություններով, բլոգային և նախագծային ուսուցումը:

Վարդան Կարապետյանի
 հոդվածից կառանձնացնեմ Հասարակագիտություն դասընթացը կազմակերպվումը-
Իմ պատկերցամամբ ցուցաբերվող նման մոտեցումը, ավելի հետաքրիր է դարձնում հասարակագիտական առարկաների ուսուցումը, մանավադ որ սովորողը չի օտարվում իրական գործընթացների, իսկ ցանկության դեպքում նաև լինում կենտրոնում:
Մարիետ Սիմոնյանի,Յուրա Գանջալյանի, Ժաննա Հակոբյանի հոդվածները
որպես երկարամյա տարիների ուսուցման ամփոփում կարող են դառնալ յուրաքնչյուր դասավանդողի համար ուղեցույց:

Անրադառնալով հեղանիկայանի կրթական ծրագրում իմ մասնակցությանը՝ որպես բնագետ  կցանկայաի առանձնացնել, «Բնագիտության դասերը բնական միջավայրում» հոդվածը որի ՛րջանակներում փորձել եմ ներկայցնել դասանադվող առարկայի կարևորությունն ու ամենակարևորը կապը միջավայրի հետ: Իրականացված նախագծերի մասով կցանկանայի մի փոքր առանձնացնել ճամբարային կազմակերպումը, որպես ուսուցման ձև նախագծին՝ կենտրոնանալով ռազամարզական ճամբարային գործունեության: Իմ համար սույն հոդվածը նաև ուղեցույց է ու մեկնարկային կետ է հետագա հաջողված ռազմամարզական ճամբարային գործունեություն կազմակերպելու համար:

Առաջադրանք 2

Ուսումնասիրվող նյութըՄեդիագրադարանիցառանձնացնել հաջողված և ամբողջական մի նախագիծ, հրապարակել բլոգում, գրավոր հիմնավորել ընտրությունը: 
Գոծնական աշխատանք 1
 Բլոգում հրապարակել ուսումնական նախագծի կառուցվածք, 

գրավոր շարադրել 
ուսումնական
 նախագծին ներկայացվող պահանջներ։
Գործնական աշխատանք 2
Կազմել
 մեկ նախագիծ՝ իր բոլոր փուլերով, հրապարակել բլոգում, սովորողների հետ իրականացնել այն։
Գործնական աշխատանք 3
Գնահատել
 նախագիծը՝ իրականացնելուց հետո, բլոգում ներկայացնել արդյունքներըանդրադարձ՝ նախագծի դրական, հաջողած կողմերը, թերությունները, բացթողումները 

Մեդիագրադարանից առանձնացրել եմ իմ գործընկերոջ՝ Նունե Այդինյանի
«Մարդիկ , որ ոգևշնչում եմ մեզ» նախագծային փաթեթը:Նախագիծը համապատասխանում է ուսումնական նախագծի կառուցվածքին, ներկայացվող պահանջներին, արդյունավետ և հետաքրքիր է ավագ դպրոցի սովորողների համար: Զարգացնում է թիմային աշխատանքնը, թարգմանչական հմտությունները, հարցերի ճիշտ կազմելու,
 կազմակերպչական , հաղորդակցման , խնդիրների լուծման հմտությունները և ստեղծարարությունը: Նախագիծը երկարաժամկետ է և շարունակական, բացահայտում և տարածում է սեբաստացիակա համայնքի անդամներին:

Գործնական աշխատանք 1
Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նախագծերում աշխատելիս սովորողները
 ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ ու հմտություններ: Նրանք ստանում են այս կամ այն առաջադրանքը, ձևավորում խմբեր, ապա դասարանում և տանը՝  առկա, առցանց կերպով, կազմակերպում են նախագծի կատարման աշխատանքները: Որպես նախագծի ամփոփում՝ ներկայացնում են կոնկրետ արդյունքներ՝ տեսանյութ, աշխատանքի ցուցադրություն, համակարգչային ծրագրի յուրացում, հետազոտության փորձ և այլն: Նախագծի կատարման ընթացքը վերահսկվում է  դասավանդողի կողմից, ով առկա և առցանց հետևում և մասնակցում է աշխատանքներին:

Նախագծին  ներկայացվող պահանջները
Նախագիծը պետք է ունենա.
 

 • թեմա և ուսումնասիրման ենթակա թեմայի հետ կապված հարցադրումներ
 • աշխատաքի փուլեր (նախնական պլանավորում, գործողությունների ծրագիր, ժամկետներ, միջանկյալ հաշվետվություններ)
 • աշխատանքի վերջնաժամկետ
 • ակնկալվող արդյունք (հրապարակախոսություն, տեսաֆիլմ, ձեռնարկ, փաթեթ, շտեմարան, հոդված, ներկայացում, և այլն)։

Գործնական աշխատանք 2,3
Կներկայացնեմ իրականացված երկարաժամկետ «Հանրային ելույթներ» նախագիծը ,որը իրականացման ժամանակ վերածվեց համագործակցային նախագծի: Համարում եմ հաջողված ,քանի որ շատ թվով սովորողներ տարբեր դասարաններից ընդգրված են եղել այս նախագծում, զարգացրել թարգմանական, բանավոր և ստեղծական հմտություները:

Առաջադրանք 3
Վերապատրաստման ընթերցարան
Ծանոթանալ, անդրադառնալ
 բլոգի ուսումնական հարթակ և գործիք լինելուն 
Ուսուցչի բլոգ՝ ուսուցչի գործունեության ու մասնագիտական զարգացման հայելի-Անահիտ Հարությունյան 
Բլոգ՝ անհատակենտրոն ուսուցման հարթակ-Նվարդ Սարգսյան 
Անգիրի դպրոցի մեր այլընտրանքը— Աշոտ Բլեյան 
մանկվարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջներՍովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ 
Գործնական
 1
Կարդալ Ուսուցումնբլոգով նյութը,
 գրավոր ներկայացնել նկատառումները, առաջարկները
Բլոգային ուսուցումը և դասավանդողին և սովորողներին տալիս է լայն հնարավուրություններ:Բլոգը ուսումնական նյութերի վիրտուալ պահոց է, նյութերի տարածման հարթակ,առցանց ուսուցման արդյունավետ գործիք,ապահովում է անհատականացված ուսուցում:
Ընթերցեցի բոլոր նյութերը որևէ նկատառում չունեմ:Վարում եմ իմ ուսումնական բլոգը 2012 թվականից:
Գործնական 2
Օգտվելով Մանկավարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջները նյութից- անձնական
 բլոգը համապատասխանեցնել դրանց։ Դնել բլոգի հղումը
Էմանուել Ագջոյան

Առաջադրանք 4
1
 Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ 0,5 կերդիտ
2
Ուսումնական ճամփորդություն 

Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ
Գործնական աշխատանք 1
 Ծանոթանալ Կրթահամալիրի դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ 
Գործնական աշխատանք 2
Գրավոր գրախոսել կարգը, դիտարկումներ, առաջարկներ անել։
Գործնականաշխատանք3
 Բլոգում ներկայացնել հատուկ կարիքով սովորողի հետ աշխատանքի հաջողած մեկ փորձ. Հաջողություն, դժվարություններ,զարգացում։ 
Հատուկ
 կարիքով սովորողների ծնողների հետ համագործակցությանն ուղղված աշխատանքի կազմակերպում։ Սովորողի ունակություններին համապատասխան հանրամատչելի ուսումնական փաթեների ստեղծում:

Գործնական 4
Ընթերցարան 
Գրավոր քննարկել-վերլուծել
 հոդվածները, տեսանյութը.  

Ընթերցելով հոդվածները և դիտելով տեսանյութը կարող եմ նշել, որ ամենակարևորը ներառական կրթության մեջ ընկերությունը, փոխօգնությունը, աջակցությունն է: Հոդվածներում ներկայացված մտքերը շատ կարևոր են դասավանդողների համար, կարևոր է հետևայլ մոտեցումները

Ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող երեխաները միմյանցից տարբերվում են և, հետևաբար, տարբեր են նաև նրանց հատուկ կարիքները: Այնուամենայնիվ, նրանք ունեն որոշակի ընդհանրություններ և դասավանդողների, հոգեբանների, լոգոպեդների ու հատուկ մանկավարժների առաջնային կարևորություն ունեցող աշխատանքը այդ տարբերություններն ու ընդհանրությունները նկատելն է: Կայքում նշված են մշտադիտարկումների արդյունքում ուրվագծված այն ընդհանրությունները, որոնք այս կամ այն չափով բնորոշ են հատուկ կարիքով սովորողների համար: Ուսումնական հատուկ կարիքով երեխաների ընդհանրությունները.

 • Նրանք ունեն թույլ զարգացած կարճատև և երկարատև հիշողություն
 • ունեն հանդուրժողականության ցածր և հիասթափության բարձր մակարդակներ
 • ունեն ինքնագնահատման թույլ զգացողություն
 • դյուրագրգիռ են
 • նրանց համար դժվար և նույնիսկ անհնար է երկար ժամանակ աշխատել միևնույն առաջադրանքի վրա:
 • անմիջական են արտահայտվելիսհաճախ չեն կարողանում վերահսկել իրենց հույզերը
 • հեշտությամբ են շփոթվում
 • պահանջկոտ ու հրամայական տոնով են խոսում
 • դժվարությամբ են աշխատում ուրիշների հետ
 • դժվարանում են մտապահել բարդեցված ցուցումները և այն ցուցումներըորոնք տևական ժամանակ առաջ են ասվել
 • մեծ և փոքր մկանային խմբերի համակարգման (կոորդինացիայիխնդիրներ ունեն
 • ձեռագիրը վատն է
 • վատն է ժամանակի զգացողությունը

Ներառական կրթության հիմնական առանձնահատկությունները

Ընդհանուր առմամբ, ներառական կրթությունը կարող ենք հաջողված համարել, եթե հետևում ենք հետևյալ կարևոր հատկանիշներին և գործելակերպին։

 • Բոլոր երեխաներին անվերապահորեն պետք է ընդունել սովորական դասարաններում և ներառել դպրոցական կյանքում։
 • Աջակցություն պետք է ցույց տալ այնքան, որքան անհրաժեշտ է երեխաներին, ուսուցիչներին, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպմանը, որպեսզի բոլոր երեխաները կարողանան լիովին մասնակցել դպրոցական կյանքին և դասապրոցեսին։
 • Ավելի շատ կարևոր է, թե ինչ կարող են անել սովորողները, քան այն, ինչ չեն կարող անել։
  Կրթական արդյունքները պետք է դիտարկել ըստ յուրաքանչյուր երեխայի կարողությունների, քանի որ միևնույն դասարանում սովորողները կարող են ունենալ տարբեր խնդիրներ և արդյունքներ:
 • Դպրոցները և դասընթացները պետք է այնպես կազմակերպել, որ օգնեն երեխաներին սովորել և բացահայտել իրենց ամենամեծ ներուժը:

2Ուսումնական ճամփորդություն 
Առաջադրանք 1 Կարդալ,
 բլոգում գրավոր գրախոսել նյութը Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ։

Յուրաքանչյուր դասավանդող մինչ ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպելը պետք անպայման հետևի ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգին: Կազմակերպել եմ մի շարք ճամփորդույուններ: ներկայացնում եմ հղումը

Առաջադրանք 2
Կարդալ, բլոգում գրավոր գրախոսել նյութերից մեկը 

Անկախության 30 ամյակը Ջերմուկում:

Առաջադրանք 5
1.
Ճամբարի կազմակերպում 0,5 կրեդիտ
2
Ստուգատեսներ 0,2 կրեդիտ

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում). հոկտեմբերի 6-11

1 Ճամբարի կազմակերպում
Առաջադրանք 1
 Կարդալ կարգը, գրել դիտարկումներ, առաջարկներ Ուսումնական ճամբարի(աշնանային, ձմեռային, գարնանային, ամառային) կազմակերպման կարգ 

Կարդացի ուսումնական ճամբարների կազմակերպման կարգը,դիտարկում չունեմ:Կրթահամալիրում համակարգել եմ ամառային և ձմեռային ճամբարներ:
Առաջադրանք 2 Կարդալ
 կարգերը, գրել դիտարկումներ, առաջարկներ 

 • Ամառային ստեղծագործական բաց ճամբարի կազմակերպման կարգ 
 • Աշխատանքային ճամբար 
  Կարծում եմ, ամառային ստեղծագրծական ճամբարները սովորողներին հնարավորություն են տալիս անընդհատ ստեղծագրծելու, ամառը ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր դարձնելու,ճամփորդելու ,բացահայտելու ինչպես նաև նոր ծանոթություններ ստեղծելու:Ճամբարների ընացքում կազմակերպվում են հանդիպպումներ, քննարկումներ, հավաքներ:

  Առաջադրանք 3 Կարդալ հոդվածները, ընտրել մեկը և  բլոգում գրավոր գրախոսել