2017/05/23

Ճամբար 2017

Աշխարհագրական խաղ-մրցույթի կազմակերպում
 Ուսումնական պարապմունքներ աստղացուցարանում: 

2017/05/09

Մայիսյան 12-րդ հավաքի նախագծեր

Մայիսի 13-ին, ժամը՝ 10:00-ից:
Արտագնա ուսումնական նախգծերի ախագիծն իրականացվում է Գետը քաղաքում նախագծի շրջանակներում: Բաց դասը իրականացվելում է Հրազդան գետի Երևան մուտ գործելու շրջանում, որտեղ գործում է նաև հիդրոէլեկտրակայան: Սովորողները ծանոթ են Հրազդան գետի էկոլոգիական խնդիրներին, գիտակցում են գետի դերն ու նշանակությունը, ինչպես նաև գիտեն թե ինչ հետևանքներ ունեն ՀԷԿ-երը շրջակա միջավայրի վրա: Նախագծի ընթացքում սովորողները հնրավորություն կունենան այս ամենը նաև իրականում տեսնել:
Նախագիծը նախատեսված է 10-11-րդ դասարանի սովորողների համար:
9-րդ դասարանցիների հմտությունների ստուգում նախագծի շրջանակներում, սովորողները ներկայացնում են օնլայն քարտեզներով աշխատելու հմտություններն ու դրանց կիրառությունը:
Քարտեզների կազմում: Նախագիծը նախատեսված է 7-8-րդ դասարանի սովորողների համար: Սովորողները իրենց հետաքրքող ցանակացած երևույթ (կյանքի միջին տևողություն, տարբեր երկրների արտադրական ծավալներ և այլն), ուսումնասիրում են դրա տարածումը տարբեր երկրներում և արտահայտում քարտեզի վրա:

Կլոր սեղան հավաքի ամփոփում: 


2017/05/01

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Դասի հղումը   1. Ի՞նչ դեր ունեն միջազգային տնտեսական հարաբերությունները ժամանակակից աշխարհում: 
  2. Ինչպիսի՞ մրջազգային տնտեսական կառույցներ են ձեզ հայտնի, ի՞նչ գործունեություն են ծավալում նրանք: 
  3. Ո՞ր տնտեսական կառույցներին է ամդամակցում ՀՀ-ը: Ի՞նչ է տալիս այդ անդամակցությունը ՀՀ-ին: