2012/11/29

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության առավել անբարենպաստ պայմանները


• արևադարձային և մերձարևադարձային շրջանների մեծ մասում
կնկատվի գյուղատնտեսական կուլտուրաների բերքատվության ընդհանուր
կրճատում
• բարեխառն լայնությունների շրջանների մեծամասնությունում, որո-
շակի տատանումներով, կնկատվի բերքատվության ընդհանուր անկում,
պայմանավորված միջին տարեկան ջերմաստիճանի աճով (ավելի քան մի
քանի աստիճանով)
• ընտանի և վայրի կենդանիների վրա ջերմային ստրեսի աճ;
• հողերի էռոզիայի աճ
• ջրի սակավություն, հատկապես մերձարևադարձներում, շատ
շրջանների բնակչությունը կունենա ջրի պակաս
• ջրային ռեսուրսների որակական վատթարացում
• բնակչության առողջության վրա ազդող գործոնների նկատմամբ
հարմարվողականության մեխանիզմների թուլացում, մասնավորապես սիրտ-
անոթային համակարգի հիվանդացության աճ, հատկապես բնակչության
առավել խոցելի մասի մոտ` ծեր տարիքային խմբի և քաղաքային բնակ-
չության չունևոր խավի մոտ, ավելի շատ մարդ կմահանա ջերմաստիճանային
ստրեսից (ջերմությունից);
• կսրվի համակաճարականաբանական իրավիճակը կապված վարակների կրիչների կողմից տեղափոխվող հիվանդությունների` մալարիա, դեղին տենդ, ժանտախտ և ջրով փոխանցվող` խոլերա, աղիքային հիվանդությունների հարուցիչների բազմացման և զարգացման համար ջերմաստիճանային բարենպաստ ժամանակահատվածի երկարաց-
ման և մարդ-մակաբույծ-միջավայր փոխազդեցության արեալի ընդլայնման
հետևանքով:
• ուժեղ տեղումները և ծովի մակարդակի աճը կբարձրացնեն ջրհե-
ղեղների վտանգը, որոնք մեծամասշտաբ աղետի պատճառ կհանդիսանան;
• երաշտների հաճախականության և մասշտաբների աճ;
• ջրհեղեղների, սողանքների, ձնահյուսերի և սելավային հոսքերի հետևանքով հասցրած վնասի աճ
• անտառային հրդեհների վտանգի մեծացում
• մերձափնյա էռոզիայի աճ և մերձափնյա շենքերի և ենթակառուց-
վածքի վնասում
• մեծ վնաս մերձափնյա էկոհամակարգերին` կորալյան խութեր և
մանգրային անտառներ
• երաշտներին ենթակա շրջաններում հիդրոէներգետիկական պոտեն-
ցիալի անկում
• ամառային ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով` օդի լավորակման համար էներգիայի պահանջի աճ
• տուրիստական ուղղությունների փոփոխություն
Հարկ է նշել, որ գոյություն ունեն նաև կլիմայի փոփոխության պոտեն-
ցիալ օգուտներ, որոնք են.
• միջին լայնությունների որոշ շրջաններում գյուղատնտեսական կուլտուրաների բերքատվությունը աճում է, մի քանի աստիճանով ջերմաստիճանի աճի շնորհիվ
• համաշխարհային շուկայում աճելու է անտառանյութերի առաջարկը, անտառօգտագործման փորձ ունեցող շրջաններից
• որոշ շրջաններում, օրինակ` հարավ-արևելյան Ասիայի երկրներում
կդիտվի ջրի քանակության ավելացում
• միջին և բարձր լայնություններում, տարվա ձմեռային եղանակին բնակչության մահացությունը կնվազի
• ձմեռային ջերմաստիճանի բարձրացումը կնվազեցնի ջեռուցման
վրա ծախսվող էներգիայի քանակը:
Կլիմային գլոբալ փոփոխության ու դրա հետևանքների մասին ավելի մասնրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ հետևյալ ֆիլմը դիտելուց հետո: 

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий