2023/01/22

Սովորող-սովորեցնող նախագիծ, դաս ապարների նմուշներով

 


 Մասնակիցներ-աշխարհագրության ընտրությամբ գործունեության սովորողներ,  կրտսեր դպրոցի սովորողներ:

Նպատակները աշխարհագրության

     Ընտրության գործունեության խմբի և մասնակից սովորողների  գործունեության արդյունքների ցուցադրություն

        Աշխարհագրության ընտրության գործունեության խմբի սովորողների մոտ հմտությունների զարգացում

     Կրտսեր դպրոցականների համար հետաքրքիր, բացահայտող դասի կազմակերպում:

 

Նախագիծը իրականցվում է հետևյալ փուլերով 

1.Նախապատրաստական փուլ

2. Ապարների նմուշների հետ ծանոթացման փուլ

3. Ներկայացման փուլ

 

Նախապատրաստական փուլում Աշխարհագրության ընտրությամբ գործունեության սովորողները ծանոթանում են ապարների առաջացման հետ։ Այս փուլում սովորողները մանրամասն տեղեկություն են հավաքում ապարների ծագման, հատկությունների և դրանց կիրառման մասին

Երկրորդ փուլում յուրաքանչյուր սովորող իր ցանկությամբ ընտրում է մի քանի ապար, որոնք առաձին ուսումնասիրելով  հավաքում է դրանց մասին մանրամասն տեղեկություն։

Ներկայացման փուլում ընտրությամբ խմբի սովորողները նմուշների միջոցով  ներկայացնում են առօրյա կյանքում հանդիպող նմուշները, ներկայացնում դրանց առաջացումը, կիրառությունն ու հիմնական հատկությունները

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий