2016/02/16

Քիմիկան և թեթև արդյունաբերություն

Դասի հղումը

  1. Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:
  2. Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ:
  3. Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություններ ունի սննդի արտադրության տեղաբաշխումը:  


1 комментарий: