2013/12/09

Բնական զոնանարի համօգտագործումը

Ընտերք որևէ բնական զոնա 
  1. Բացատրեք բնական զոնայիձևավորման պատճառները: 
  2. Նկարագրեք այդ զոնայի կլիմայական պայմանները, բուսական ու կենդանական աշխարհն ու հողերը: Բացատրեք թե ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն դրանք: 
  3. Նշված բնական զոնան ի՞նչպես կարող ենք օգտագործվել մարդկանց կողմից: 

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий