14.10.2012

Բնական զոնա

Աշխարհագրական թաղաթնի մաս, որը բնութագրվում է իրեն հատուկ ջերմային և խոնավացման պայմաններով, հողաբուսական ծածկով և կենդանական աշխարհով:

Действия:

1 комментарий: