2012/10/14

Աշխարհագրական թաղանթ

Քարոլորտի վերին շերտի, մթնոլորտի ստորին շերտի, ջրոլորտի, կենսոլորտի և մարդոլորտի ամբողջությունը

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий