2012/10/17

Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

  
      Թեև հսկայական է երկրագնդի ջրային զանգվածը (1.4մլրդ խկմ), սակայն դրա մեծ մասը աղի է պիտանելի չէ մարդու կողմից օգտագործման համարՔաղցրահամ ջրի պաշարները կազմում են ողջ ջրային զանգվածի 2.5%-ըընդ որում դրա միայն մի մասն է պիտանի խմելու համար:
   Քաղցրահամ ջուրն աշխարհում աստիճանաբար ձեռք է բերում կարևոր ռազմավարական նշանակություն և միջազգային հարաբերություններում դառնում է լուրջ քաղաքական գործոնԹեպետ այդ ռեսուրսը համարվում է վերականգնվողբայց նրա պաշարներն արդեն դասվում են սպառվող ռեսուրսների շարքինորովհետև գնալով ավելի շատ են աղտոտվում և կորցնում իրենց պիտանելիությունըմեծանում են նրա օգտագործման ծավալներըթուլանում է վերարտադրությունըՔաղցրահամ ջուրը սահմանափակ և խոցելի ռեսուրս է:
 Երկրագնդի ցամաքում ջրային պաշարները չափազանց անհավասար են բաշխվածՀամաձայն որոշ ուսումնասիրություններիզարգացող երկրներում մեկ մլրդ մարդ զրկված է մաքուր ջուր օգտագործելու հնարավորությունիցիսկ աշխարհի բնակչության 20 տոկոսը զգում է նրա անբավարարությունըՆերկայումս Պարսից ծոցի արաբական երկրներում մեկ լիտր հում նավթի փոխանակումը մեկ լիտր ջրի հետ համարվում է շահավետ գործարքՋրի անբավարարությամբ են տառապում Հյուսիսային ԱֆրիկայիՄերձավոր արևելքիԱսիայի  մի շարք երկրներըՋուրը վճռորոշ սահմանափակող գործոն է դարձել Հարավային Աֆրիկայի զարգացման համարՀսկայական քանակի ջուր է օգտագործում Եվրոպան:
    Քաղցրահամ ջրերի հետագա դեֆիցիտը չխորացնելու համար անհրաժեշտ է բարձրացնել նրա օգտագործման արդյունավետությունըԲնության վրա ներգործող մարդածին մյուս գործոնների հետ միասին քաղցրահամ ջուրը հետզհետե դառնում է կայուն զարգացման ռազմավարության իրականացմանը խանգարող վճռորոշ գործոնՄիանգամայն ընդունելի էոր 21-րդ դարում քաղցրահամ ջուրը եւ ոչ թե նավթը կդառնա Երկրի գլխավոր ռազմավարական ռեսուրսըՄԱԿ-ի զեկույցում նշվում էոր ջրի անբավարարության մշտական աճը կարող է վերածվել ավելի սուր հիմնախնդրիքան գլոբալ տաքացումըԸստ որոշ կանխատեսումների, 2050 թվականին 50 երկրներում ջրի անբավարարությունից կտառապի 3 մլրդ մարդԵնթադրվում էոր արդեն 2050թհասարակածային գոտում կբնակվի երկրագնդի բնակչության 1/3-ըորը զգալիորեն կբարձրացնի էկոլոգիական լարվածությունն աշխարհումԱֆրիկայում եւ Մերձավոր արեւելքում ջրի հարցն արդեն սրված է և պատճառ է հանդիսանում ոչ միայն հետամնացության եւ աղքատությանայլև քաղաքական անկայունությանէթնիկական եւ միջպետական կոնֆլիկտներիԵգիպտոսըՍուդանը եւ Եթովպիան մշտապես թշնամանքի մեջ են Նեղոսի ջրերի համարԱյդպիսի խնդիր կա պաղեստինցիների եւ հրեաների միջեւ Հորդանանի ջրերիԹուրքիայի եւ Իրաքի միջեւ՝ Տիգրիս գետի ջրերիԹուրքիայի եւ Սիրիայի միջեւ՝ Եփրատի ջրերիՀնդկաստանի եւ Բանգլադեշի միջեւ՝ Գանգես գետի հոսքի համար: 

1 комментарий: