22.08.2019

Աշխարհագրություն 9-ծրագիր9-րդ դասարանի աշխարհագրության դասընթացի նպատաներն են
 1. Աշխարհում ՀՀ-ի տեղի և դիրքի ճանաչումն ու գնահատումը
 2. ՀՀ բնակլիմայական պայմանների գնահտումն ու դրանց ռացիոնալ օգտագործումը
 3. ՀՀ-ի հասարակական կյանքի վրա աշխարհագրական գործոնների դերի բացահայտումը:
 4. ՀՀ-ի տարածքային առաձնահատկությունների ուսումնասիրությունը  
 5. ՀՀ-ում առկա մի շարք խնդիրների մասին պատկերացումների կազմումը

Դասընթացի խնդիրները
 1. Սովորողների գիտելիքներն ամբողջացումն և  գործնական կիրառության զարգացումը
 2. Աշխարհում ու տարածաշրջանում ՀՀ-ի դերի գիտակցում
 3. Տարբեր աղբյուրներից օգտվելու հմտությունների զարգացումը
 4. Աշխարհագրական գիտելիքների ամբողջացումը կոնկրետ ՀՀ-ի օրինակով
 5. Բնական և հասարակական երևույթների տեղաբաշխման օրինաչափությունների գնահատումը ՀՀ-ի օրինակով:
 6. Թվային քարտեզներով աշխատելու հմտությունների զագացումն ու գործնական կիրառությունը
 7. Սովորողների մոտ վերլուծական մտքի զարգացումը

Ուսումնական դպրոցեսի կազմակերպումը
Ուսումանական դպրոեցսը կազմակերպվում է բլոգում տեղադրված ուսումնական առաջադրանքների ու հրապարակված նախագծերի հիմնա վրա: Սովորողը իր աշխատանքների վերջնական արդյունքը հրապարկում է իր բոլգում, որի հիման վրա տեղի է ունեն սովորողի գնահատումը: Սովորողը գնահատվում է 10 բալանոց համակարգով, որը ամփոփում է սովորողի գորխունեության բոլոր ձևերը
Ուսումնական միջավայր

 Առանձնացվում է ուսումանկան  միջավայրի երկու տեսակ՝ ֆիզիկական և մեդիամիջավայր:
Որպես ֆիզկական միջավայր կարող են ծառայել դասարանը, բաց ուսումնական լաբորատորիան, թանգարանը, բնական ցանկանած միջավայրը, թանգարանը և այլն:
Մեդիամիջավայրը ներառում է սովորողի և դասավադողի ուսումնական բլոգերը, թվայնացված դասագրքերը, դասանադողի կողմից առանձնացված համցանցային ռեսուրսները, տարբեր այլ ուսումանականան ծրագրերը, թվայնացված քարտեզները և այլն:
Բովանդակություն

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправка комментария