11.02.2016

Ֆլեշմոբը՝ որպես ուսուցման կազմակերպման միջոց

Իմ խորին համոզմամբ ներկայիս դպրոցի առջև դրված կարևորագույն խնդիրներից մեկը կրթության պրոցեսի արդյունավետ կազմակերպումն է: Ի դեմս կրթության մենք գործ ունենք անընդհատ զարգացող երևույթի հետ, ինչը ենթադրում է կրթության կազմակերպման նոր գործիքների ներդրում և դրանց օգտագործում: Սույն հոդվածով կփորձեմ ներկայցնել այդպիսի գործքներից մեկը՝ ֆլեշմոբը:
Որպես բնագիտական առարկաներից ֆլեշմոբի համակարգող՝ կցանկանայի կատարել որոշակի բովանդակային եզրահանգումներ՝ նպատակ ունենալով առավել մեծացնելու ֆլեշմոբերի արդյունավետությունը: Բնագիտական առարկաների ֆլեշմոբը կազմակերպվում է սկսված 4-12-րդ դասարանի սովորողների համար և յուրաքնաչյուր տարիքային խմբում ունի իր առանձնահատկությունները:
Սույն դովածով կփորձեմ ներկայացնել այն բոլոր առավելությունները, որոնք ընձեռում է ֆլեշմոբը:
·       Ապահովում է ընդգրկվածություն
·       Հնարավորություն է տալիս գիտելիքների ստուգման
·       Ի հայտ է բերում կրթական ծրագրում եղած բացթողումները
·       Սովորողներին մղում է ինքնակրթության
·       Այլ միջոցառումների համար հանդիսանում է հարթակ
·       Տարածում է կրթական ծրագիրը
Յուրաքանչյուր ֆլեշմոբ կազմակերպվում է կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված օրը, ժամը՝ 19:00-ից և տևում է 3-4 ժամ, ինչը պատշաճ մասնակցելու հնարավորություն է տալիս ոչ միայն սովորողին, այլ նաև նրա ընտանիքի անդամներին: Ֆլեշմոբը, որը հասնում է սովորողի ընտանիք, հնարավորություն է տալիս սովորողին, ծնողին ևս ընդգրկված լինել ուսումնական պրոցեսին: Այսպիսով, ծնողը ոչ միայն հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ կրթահամալիրում իրականացվող ծրագրերին, այլ նաև հետևել սեփական երեխայի գիտելիքներին: Ֆլեշմոբի ընտանիք թափանցելու լավագույն արդյունքը կարելի է համարել այլն, երբ սովորողն ու ծնողը կատարում են համատեղ ուսումնական աշխատանք:
Կրթական պրոցեսի անքակտելի մաս է կազմում գիտելիքների ստուգումն ու գնահատումը: Յուրաքանչյուր ամիս ֆլեշմոբին հաջորդում է գրանցված արդյունքների ամփոփումն ու արդյունքների վերլուծությունը: Այդ արդյունքները ցանկացած տարիքային խմբում գիտելիքների ստուգման լավ ցուցանիշներ են, որոնք ցույց են տալիս տվյալ ծրագրի յուրացվածության աստիճանը: Այս առումով կարելի է առանձնացնել ավարտական դասարանների համար կազմակերպող ֆլեշմոբը, որը ուղղված է նաև ավարտական ու միասնական քննություններին նախապատրաստվելուն:
Ֆլեշմոբի արդյունքների մանրամասն վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս նաև տեսնել կրթական ծրագրի իրականացման ընթացքում եղած բացթողումները, ինչպես դասընթացի մասով, այնպես է առանձին թեմայի մասով:
 Առանձին դեպքերում ֆլեշմոբը կարող է ունենալ թեմատիկ ուղղություն: Այս պայմանական բաժանումը առավել լավ է ընդգծում առաձին թեմաների շուրջ եղած բացթողումները և, իհարկե, ավելի է հեշտացոնւմ դրանց վերացման աշխատանքները: Այս առումով առավել պարզ է 4-6-րդ դասարաններում կատարովող աշխատանքները: Որպես ակնկալվող արդյունք՝ նշեմ նաև, որ ֆլեշմոբերի արդյունքների վերլուծությունը կնպաստի նաև նոր ուսումնական տարում առարակայական ծրագրերի մշակմանը:
Ցանակացած ժամանակում էլ ուսուցման պրոցեսում մեծագույն դերը միշտ էլ պատկանել է սովորողին, այս դեպքում դասավանդողի համար կարևոր խնդիր է դառնում սովորողին անընդհատ մղել ինքնակրթության: Ինքնակրթության մղելու նորագույն գործիք հանդիսանում է հենց ֆլեշմոբը: Առաջադրված հարցերում մեծ տեղ են հատկացվում նաև այնպիսի հարցերին, որոնք հիմնված չեն կոնկրետ գիտելիքի և իմացության վրա, այլ տվյալ հարցերին պատասխանելու համար սովորողը պետք է կատարի որոշակի ուսումնասիրություն, կամ տրամաբանելով գտնի ճիշտ պատասխանը: Նմանատիպ հարցադրումները անընդհատ սովորողնին մղում են ինքնակրթության՝ էապես մեծացնելով ֆլեշմոբի արդյունավետությունը:
Ֆլեշմոբի առավելությունների շարքում պետք է նշել նաև նրա տեխնիկական առավելությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս գրանցել ու պահպանել արձանագրված արդյունքները: Լավագույն արդյունքներ գրանցած սովորողները ընդգրկվում են ամենատարբեր մրցույթներում: Մասնավորապես առարակայական օլիմպիադաների մասնակիցների ցուցակում տեղ են գտնում այն սովորողները, ովքեր լավ արդյունքներ են գրանցել նախորդող ֆլեշմոբերում:
 Կրթահամալիրի որդեգրած սկզբունքներից կարևորագույնն իմ կարծիքով բաց գործելաոճն, որն ավելի ու ավելի լայն թափ է հավաքում: Անշուշտ, լավ ցուցանիշ է ամենատարբեր ստուգատեսների մասնակցության մեծացող աշխարհագրությունը, սակայն այս առումով ֆլեշմոբը ևս գրանցում է հաջողություններ: Թեև բնագիտական առարկաներից  ֆլեշմոբ կազմակերպվել է 3 անգամ, բայց կարելի է խոսել մեկ տասնյակի հասնող այլ դպրոցների սովորողների մասնակցության մասին, որը, անշուշտ, ընդլայնման միտում ունի:Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий