Բառարան

Ազիմուտ 
Ամպ 
Այսբերգ 
Անտիցիկլոն
Աշխարհագրական երկայնություն
Աշխարհագրական լայնություն
Աշխարհագրական թաղանթ 
Աշնանային գիշերահավասարի օր 
Արտեզյան ջրեր 
Բարխան
Բացարձակ բարձրություն
Բնական զոնա
Բնակչություն
Բնակչության թվի բնական շարժ 
Բնակչության թվի մեխանիկական շարժ 
Բնակչության խտություն 
Բևեռներ
Գարնանային գիշերահավասրի օր
Գեյզեր
Գեոսինկլինսլ
Գետաբերան
Գետի ակունք
Գետի անկում
Գրաբեն
Դաշտավայր
Դելտա
Եղանակ
Երկրակեղև
Երկրի առանցք
Զրոյական կամ սկզբնական միջօրեական 
Զուգահեռական
Էթնոս
Էստուար
Իզոբաթ
Էքսկլավ
Ժողովրդագրական ճգնաժամ
Ժողովրդագրական պայթյուն
Իզոբար
Իզոթերմ
Լանդշաֆտ
Լավա
Լեզվաընտանիք
Լեռ
Լեռնաշղթա
Լիճ
Կարստ
Ծովային կլիմա
Կենսոլորտ
Կլիմա
Հասարակած
Հատակագիծ
Հարաբերական բարձրություն
Հարթավայր
Հորիզոնականներ
Հողմահարում
Հորստ
Հումուս
Մագմա
Մակընթացություն-տեղատվություն
Մասշտաբ
Մարդոլորտ
Մառախուղ
Մթնոլորտ
Մթնոլորտային ճնշում
Մուսսոն
Պասսատ
Պլատֆորմ
Ջրաթափանց ապարներ
Ջրամերժ ապարներ
Ջրամբար
Ջրոլորտ
Ռասսա
Սառցադաշտ
Սարահարթ
Սարավանդ
Ցիկլոն 
Քամի
Քարտեզ 

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий