2021/11/15

Բնապահպանական ֆիլմի դիտումը որպես ուսումնական նախագիծ

«Էկոլոգիա» դասընթացի շրջանակներում 10-րդ դասարանում ուսումնասիրում ենք մթնոլորտի վրա մարդածին ազդեցության հետևանքները՝ մանրամասն անդրադառնալով կլիմայի գլոբալ փոփոխություններին։ Կլիմայական փոփոխությունների մի շարք հետևանքները դեռևս լիովին բացահայտված չեն ու մարդկություն միայն երկար ժամանակ հետո կզգա դրա ողջ հետևանքները։ Այդպիսի հետևանքներից են  վերջին ժամանակներս հաճախ հանդիպող անտառային հրդեհները։ 

«Էկոլոգիա» դասընթացի շրջանակներում 11-րդ դասարանում ուսումնասիրում ենք բնական աղտեների վրա մարդածին գործոնի ազդեցությունը, որի դրսևորումներից մեկը հաճախակի հանդիպող անտառային հրդեհներն են: Սույն ֆիլմում անդրադարձ կա նաև բնական աղետների այպիսի հետևանքներին, որոնք մարդու համար համարվում են անկանխատեսելի: 

«Արևորդի» փառատոնին ներկայացված ֆիլմերի շարքում 10-րդ դասարանի
սովորողների հետ դիտելու ենք
 «Վայրիից առավել վայրի կրակը, անտառները և ապագան» ֆիլմը, որտեղ ներկայացվում է կլիմայի գլոբալ փոփոխության ու անտառային հրդեհների կապը։ Վառելիքային ռեսուրսների անխնա օգտագործման, ինչպես նաև անընդհատ աճող արդյունաբերության շնորհիվ։ Այս արատավոր ցիկլը վտանգում է մեր անտառները և ունեն բացասական ազդեցություն բոլոր կենդանի օրգանիզմների վրա։

Ֆիլմի դիտման նպատակները

·         Նախորոք ուսումնասիրված թեմայի յուրացում

·         Արդիական թեմայի մասին նոր տեղեկությունների հավաքագրում (ֆիլմում ներկայացվում են վերջին 5 տարիների հրդեհները)

·         Բնապահպանական ֆիլմերի ստեղծման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

Ֆիլմի դիտման արդյունքները

·         Սովորողները ծանոթանում են հրդեհների կանխմանը ուղղված քայլերին

·         Բացահայտում են բնության մեջ եղած բնական աղետների վրա մարդածին՝ առաջին հայացքից չերևացող հետևանքները։

·         Որպես ուսումնական աշխատանք իրենց տպավորություններն ու կարծիքներն են գրում բլոգում0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий