2021/11/17

Բնապահպանական ֆիլմի դիտումը որպես ուսումնական նախագիծ


«Էկոլոգիա» դասընթացի շրջանակներում 10-րդ դասարանում ուսումնասիրում ենք մթնոլորտի վրա մարդածին ազդեցության հետևանքները՝ մանրամասն անրադառնալով կլիմայի գլոբալ փոփոխություններին: Քանի որ կլի մայի գլոբալ փոփոխությունների մի շարք հետևանքներ դեռևս լիովին բացահատված չեն մարդկությունը դեռևս լիարժեքորեն չեն մարդկությունը միայն որոշակի ժամանակ հետո կզգա դրա ողջ հետևանքները: Նախորդ ֆիլմում սովորողների ներկայացվեց կլիմայական փոփոխությունների հետևանքներից մեկը՝ անտառային հրդեհները: Հարջորդիվ արդեն կներկայացվող ֆիլմը պատմում է կլիմայական փոփոխությունների մեկ այլ հետևանքի՝ սառցադաշտերի կորստի մասին:

Ֆիլմի դիտման նպատակները

 Նախորոք ուսումնասիրված թեմայի յուրացում

Արդիական թեմայի մասին նոր տեղեկությունների հավաքագրում (

Բնապահպանական ֆիլմերի ստեղծման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

    Ֆիլմի դիտման արդյունքները

  Սովորողները ծանոթանում են սառցադաշտերի պահպանամանն ուղղված քայլերին

     Բացահայտում են բնության մեջ եղած բնական աղետների վրա մարդածին՝ առաջին հայացքից չերևացող հետևանքները։

        Որպես ուսումնական աշխատանք իրենց տպավորություններն ու կարծիքներն են գրում բլոգում

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий