2017/04/04

Հրազդանն ի վար


Շարունակում ենք ուսումնասիրության կենտրոնում պահել Հրազդան գետը: Նախորդ ճանփորդության ժամանակ հետազոտողների փոքրիկ խմբով շարժեցինք Հրազդանի հունն ի վեր և Երևան մտնող հատվածից մինչև գետի անկունքը, այս անգամ փոքրիկ արշավախումբը արդեն կշրաժվի գետի հոսքի ուղղությամբ ու կհասնենք մինչև գետաբերան՝ Արաքս գետ:
Առաջին կանգառը տեղի կունենա Ղուկասավան գյուղում, որը ոչ միայն հայտնի է իր սբ. Մարիամ Աստվածածին եկեղեցով, այն նաև այս հանվածում կիրկին իրար են խաչվում Հրազդան գետի բնական հունով հոսող ջրերն ու արհեստական ջրանցքով հոսող ջրերը: Ղուկասավանից հետո կշարժվենք դեպի Սիս գյուղ: Այս գյուղի տեղանքում Հրազդանը արդեն լիովին դառնում է հարթավայրային գետ՝ անընդհատ գալարներ առաջացնելով: Հենց այս հանվածում են առաջանում հնահունային լճեր, որոնցից մեկը կարող ենք տեսնել անմիջապես գյուղի հարևանությամբ: Մերվերջին կանգառը սահմանամերձ Արաքսավան գյուղն է, որի մի փոքր հեռավորության վրա էլ ավարտվում է Հրազդան գետը՝ հառմվելով Արաքսի ջրերին:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий