23.03.2018

Աշխատանք ուրվագծային քարտեզներով


Նախագծի նպատակը՝ սովորողներինսովորեցնել քարտեզներով աշխատելուհմտություններքարտեզներիցտեղեկություններ ստանալն ու արռահայտելը
Ընթացքը՝ վերցնելով հիմնականտեղեկատվությունը աղյուսակների տեսքովսովորողները այն փորձում են արտահայտելտարածության վրաընթավքումօգտագործելով մի շարք այլ քարտեզներ;
Արդյունքըսովորողները կարողանում են ամրադնդել տեսական գիտելիքներ,պատկերացում են ունենում քարտեզագրով երևույէների տեղաբաշխման մասին,ստեղծում են անհատական քարտեզներՆախագիծը նախատեսված է 7-րդ դասրանցիների համար
Աշխարհի երկրնհերը ըստ կյանքի որակի Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий