18.10.2016

ՀՀ գետային ցանցը

Դասի հղումը


  1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել հետևյալ գետերը.
    Ախուրյան, Քասախ, Հրազդան, Արփա, Որոտան, Ողջի, Փամբակ, Ձորագետ, Դեբետ, Ասղտև:
  2. Ինչու՞ ՀՀ գետերը նավարկելի չեն:
  3. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի ՀՀ գետային ցանցը:


Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий