01.10.2016

Ֆրանիսա

Դասի հղումը


  1. Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: 
  2. Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները
  3. Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:
  4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: 

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправка комментария