01.12.2015

Ազգային տնտեսություն

Դասի հղումը   1. Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները
  2. Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը
    ա) գյուղատնտեսությունն է
    բ) արդյունաբերությունն է
    գ) սպասարկման ոլորտն է
  3. Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա: 

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий