2015/10/07

Իտալիա


 Այլ հղումներ 1 2 3 4  1. Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:
  2. Նշել Իտալիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:
  3. Ի՞նչ դեր ունի Իտալիան ժամանակակից աշխարհում:
  4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Իտալիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները, արդյունաբերական խոշոր կենտրոնները:0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий