2020/06/14

Բնագիտության լաբորատորիաների ուսումանսիրություն և վերազինում-նախագիծ


Նախագծի նպատակը՝ կրթահամալիրի տարածքում գործող բնագիտության լաբորատորիաների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, ըստ առարկայական ծրագրերի պահանջների ու միջավայրի բարելավում, իրականավցող ծրագրեի հիման վրա տեղնիկական վեևազինում,  2020-2021 ուսումնական տարվա մեկնարկի պատրաստություն
Նախագծի ընթացքը-բնագիտության լաբորատորիաների ղեկավարների հետ իրավիճակի գնահատում, ֆիզիկական միջավայրում դրանց ուսումնասիրություն, առարկայական ծրագրերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ նյութերի ցուցակագրում:
Նախագծի նպաըակը՝ կրթահամալիրում բնագիտության լաբորատորիաների վերազինում, 2020-2021 ուսումնական տարվա պատշաճ մեկնարկի ապահովում:

Նախագծի համակարգողներ՝ Էմանուել Ագջոյան, Վաչագան Ասատրյան

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий