2020/03/02

Կենդանական աշխարհը


  • Առանձնացնել համաշխարհային կարմի գրքում գրանցված որևէ կենդանատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը, ինչպես նաև ներկայացնել տեսակի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները:
  • Առանձնացնել համաշխարհային կարմի գրքում գրանցված որևէ թռչնատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը, ինչպես նաև ներկայացնել տեսակի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները:
  • Առանձնացնել վերջին 500 տարում մարդու մեղքով անհետատցած որևէ կենդանատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը:
  • Առանձնացնել վերջին 500 տարում մարդու մեղքով անհետատցած որևէ թռչնանատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը:


0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий