2020/03/02

Կենդանական աշխարհը


 • Առանձնացնել համաշխարհային կարմի գրքում գրանցված որևէ կենդանատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը, ինչպես նաև ներկայացնել տեսակի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները:
 • Առանձնացնել համաշխարհային կարմի գրքում գրանցված որևէ թռչնատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը, ինչպես նաև ներկայացնել տեսակի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները:
 • Առանձնացնել վերջին 500 տարում մարդու մեղքով անհետատցած որևէ կենդանատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը:
 • Առանձնացնել վերջին 500 տարում մարդու մեղքով անհետատցած որևէ թռչնանատեսակ, նկարագրելով տվյալ կենդանում տարածման արեալը, վերցաման պատճառը:


1 комментарий:

 1. Do this hack to drop 2lb of fat in 8 hours

  More than 160,000 men and women are losing weight with a easy and secret "liquids hack" to burn 2lbs each and every night while they sleep.

  It is painless and works with anybody.

  This is how you can do it yourself:

  1) Get a drinking glass and fill it with water half glass

  2) And now do this weight loss hack

  so you'll be 2lbs skinnier the very next day!

  ОтветитьУдалить