2018/05/11

Կողմնորոշվենք տեղանքում, կամ 7-րդ դասարանցիները սովորուոմ են աշխատել առանցացն քարտեզագրում

Նախագիծն իրանակացվում է 7-2 դասարանի սովուրողների հետ, մայիսյան 13-րդ հավաքի շրջանականերում
Նպատակները սովորողների մետ ձևավոր  քարտեզագրման առացանց ծրագով աշխատելու ունակություն, հնարվորություն տալ տեղում կողմնորոշվել, ցանկություն դեպքում կատարել առանձին չափումներ:
Ընթացքը-Նախ և առաջ սովորողները ծանոթանում են ծրագրին, որից հետո փորձում են քարտեզի վրա նշել իրենց տեղանքը: Տվյալ պարագայում որպես տեղանք ընտրվել է կրթահամալիրն  իր մասնաչյուղերով:
Արդույնքը-սովորղները սովորում են աշխատել նոր ծրագրով, կարողանում են ավելի կոնկրետ կողմնորոշվել տեղանքում: Արյունքները պատրաստի քարտեզի տեսքով սովորողներըտեղադրում են իրենց բլոգներում:

Արձագանք

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий