24.04.2017

Նախագիծ-Հրազդանի էկոլոգիական խնդիրներն ու տնտեսական նշանակությունը

Նախագծի նպատակն է 
1. Ուսումնասիրել Հրազդան գետի հունի տարբեր հատվածների էկոլոգիական խնդիրները, դրանք ներկայացնելով հասարակությանն ու պատկան մարմիններին: 
2. Բացահայտել գետի տնտեսական նշանակությունը ու դերը ՀՀ էներներգետիկ և իռիգացիոն համակարգերում: 
Հրազդան գետի հիմնական էկոլոգիական խնդիրներն են կենցաղային թափոնների առկայությունը, առանմձին հատվածներում ճահճացման երևույթները և ՀԷԿ-երի աշխատանքի հետևանքով առաջացած սակավաջրությունը
 Այսօր էլ Հրազդան գետը շարունակում է կարևոր  նշանակություն ունենալ ՀՀ տնտեսության համար: Մասնավորապես, մի շարք գյուղական համայքների համար ոռոգման հիմնական աղբյուր է, իսկ գետի միջոցով արտադրվող էներգիան այսօր էլ պատկառելի դեր ունի ՀՀ էներգետիկ համակարգում: Իրականացվող նախագծի տնտեսական մասով ցանկանում ենք պարզաբանել գետի դերը ինչպես ամբողջ երկրի, այնպես էլ առանձին բնակավայրերի համար: Նախագծի ընթացքում կանդրադառնանք նաև գետի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանն ու հնարավոր ապագային:
Նախագծին մասնակցում են Ավագ դպրոցի 10-11-րդ դասարանի սովորողներ, ովքեր ճամփորդություններից առաջ տեղանքի տվյալ հատվածի մասին նախորոք և տեղեկություննե են հավաքելով և  համապատասխան քարտեզներ կազմելով ստեղծում են թվային ուղեցույցներ: Ճամփորդությունից հետո ներակայցնում են պատումներ բլոգներում:
Արդյունքը-նախագծի իրականացման արդյունքում սկտեղծվեն Հրազդան գետի էկոլոգիական խնդիրների մասին պատմող նյութեր, կգնահատվի գետի տնտեսական նշանակությունը, սովորոների մոտ կվերաարժեվորվի գետի նկատմամբ ունենցած վերաբերմունքը:

Ճամփորդություն 1-Քանաքեռ ՀԷԿ-Արգել-Հրազդան: 
Ճամփորդութուն 2-Արգավանդ-Գետամեջ-Սիս:

Համակարգողներ՝ Արման Երանոսյան, Էմանուել Ագջոյան

Действия:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий