2016/09/10

Մեծ Բրիտանիա

Դասի հղումը 


  1. Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:
  2. Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները: 
  3. Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները
  4. Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը: 
  5. Ի՞նչ դեր ունի Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից աշխարհում: 
  6. Երկրորդ ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքները: 0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий