2021/12/27

Բաց դասեր աստղացուցարանում

 Սովորող-սովորեցնող նախագծի շրջանակում սվորողների փոքր խումբը( 3-4 հոգի) կծանոթանա աստղացուցարանի և օրբիտարիումը գործունեությանը, որից հետո հնարավորություն կստանա ինքնուրույն դասեր անց կացնել այլ խմբերի համար: 
Սույն նախագծով կամբողջացվի տիեզերքի ճանաչման ամբողջացումը իմացումի հրճվանք կրթական ծրագրում: Բացի այդ դաս անց կացնող սովորողների համար սույն աշխատանքը կդիտվի սովորող-սովորեցնող նախագիծ, որը փաթեթի տեսքով կներկայացվի բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին:
Նախագծի նպատակները, կազմակերպիչ սովորողներին աստղացուցարանի ու օրբիտարիումի աշխատանքների հմտության փոխանոցում, տեսական գիտելիքների ամրապնդում, ներկայացվող ֆիլմերի ու նյութերի ուսումասիրություն, դասեր վարելու ունակությունների զարգացում:

Նախագծի ընթացք-սովորողները ծանոթանում են աստղացուցարանի ու օրբիտարիումի սպասրակման տեխնիական առանձնահատկություններին: ուսումնասիրում են ցուցադրվող ֆիլմերը, կազմակերպում են ինքնուրույն դասեր:

Ակնկալվող արդյունքները-կազմակերպիչ սովորողների մոտ ատսղացուցարնի սպասրակման տեխնիկական հմտությունների զարգացում, աստղագիտության մասին գիտելիքների ձեռք բերում, դասեր վարելու ունակության զարգացում: Դասերին մասնակից սովորողների մոտ գիտելիքների ամբողջացում, իրականացված նախագծերի ամփոփում:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий