2019/01/07

Հետաքրքիր քարտեզներ


Նախագծի նպատակն է աշխարհում տարածված մի շարք երևույթների քարտեզագրում ու տարածական տեղաբաշխման ուսումասիրությունը (աշխարհի երկները ըստ պետական բյուջեի, աշխարհիերկրները ըստ կյանքի տևողության և այլն), սովորողների կողմից աշխարհի քաղաքական քարտեզի յուրացումը, քարտեզագրման հնարքների օգտագործումը:
Նախագծի ընթացքը-սովորողները ծանոթանում են քարտեզագրվող նյութի բովանդակությանը և կատարելով երկրների համապատասխան բաժանում դրանք արտահայտում են ուրվագծային քարտեզի վրա:  
Նախագծի արդյունքը-սովորողները յուրացնում են քարտեզը, ստեղծում են նոր ուսումնական քարտեզներ

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий