2015/11/02

Ռուսատանի բնակչությունը

Ռուսատանի բնակչության սեռատարիքյին բուրգը 


Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բազմազգ լինելը
Ինչպես են ատաջացել Ռուսաստանի խոշոր ագլոմերացիաները
Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բնակչության անհամաչափ բաշխումը

1 комментарий: