2013/11/18

Աշխարհագրության դերը


  1. Ինչու է առաջացել «Աշխարհագրություն» գիտությունը: Ինչ խնդիրներ ունի այն: 
  2. Որ գիտությունների հետ է կապված ու ինչպես: Նշել «Աշխարհագրության» Հետ կապված 5 բնական ու 5 հասարական գիտություն, նշաված օրինակները հիմնավորել:
  3.  Կյանքի որ բնագավառում են օգտագործվում աշխարհագրական գիտելիքները: Նշեք կոնկրետ մի քանի օրինակ: 

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий