2018/03/23

Աշխատանք ուրվագծային քարտեզներով

Նախագծի նպատակներն են-քարտեզով աշխատելու հմտությունների զարգացումը, քարտեզներից տեղեկատվության ստացում ու տեղեկատվության  արտահայտումը քարտեզների միջոցով, երևույթների տարածական օրինաչափությունների բացահայտումը։  
Նախագծի ընթացքը- աղյուսակների տեսքով ծանոթանալով սովորողները ծանոթանում են կոնկրետ տեղեկատվության, որը փորձում են արտահայտել քարտեզի վրա։ Մինչ բուն աշխատանքի մեկնարկը ծանոթանում են համաշխարհային տնտեսության մի շարք ճյուղերի հետ` մասնավորապես, վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն, մետաղաձուլություն, մեքենաշինություն, քիմիական արդյունաբերություն, որից հետո միայն կազմում են այդ ճյուղերի տարածական տեղաբաշխման վերաբերյալ քարտեզներ։
Նախագծի իրականացման արդյունքում սովորողները ամրապնդում են տեսական գիտելիքները, զարգացնում են քարտեզով աշխատելու և քարտեզներ ընթերցելու հմտությունները։

Աշխարհի երկերը ըստ կյանքի որակի
0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий