2018/09/01

Բնապահպանի օրացույց
Սեպտեմբերի 16 - Օզոնի շերտի պահպանության համաշխարհային օր
Սեպտեմբերի վերջին շաբաթ - Ծովերի պահպանության համաշխարհային օր
Հոկտեմբերի 4 -Կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օր
Հոկտեմբերի 13 - Աղետների կրճատման համաշխարհային օր
Հոկտեմբերի 14 – Արգելոցների աշխատակիցների օր
Դեկտեմբերի 3- Պեստիցիդների դեմ պայքարի համաշխարհային օր
Դեկտեմբերի 5- Կամավորականների համաշխարհային օր
Դեկտեմբերի 11- Լեռների համաշխարհային օր

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий