2013/03/21

ՀՀ և ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն

Բնակչության ընդհանուր թվաքանակը և շարժի ընդհանուր բնութագիրը
ՀՀ բնակչության տեղաբաշխումն ու խտությունը
ՀՀ բնակչության ազգային կազմը
ՀՀ արդյունաբերությունը
Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն
Լեռնահանքային արդյունաբերություն և մետաղաձուլություն
Քիմիական արդյունաբերություն
Մեքենաշինություն
Շինանյութերի արդյունաբերություն
Անտառային ու փայտամշակման արդյունաբերություն
Թեթև արդյունաբերություն
Սննդի արդյունաբերություն
ՀՀ Գյուղատնտեսությունը
Բուսաբուծություն
Անասնապահություն
Տրանսպորտ
Արագածոտնի մարզ
Արարատի մարզ
Արմավիրի մարզ
Գեղարքունիքի մարզ
Լոռու մարզ
Կոտայքի մարզ
Շիրակի մարզ
Սյունիքի մարզ
Վայոց Ձորի մարզ 
Տավուշի մարզ
ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը
ԼՂՀ վարչական կառուցվածքը և քաղաքները
Բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները
Բնակչությունը
Կրթությունը, մշակույթը և առողջապահությունը
Տրանսպորտն ու տնտեսական կապերը
Հողերը, բուսականությունը և կենդանական աշխարհը
Հանքային հանածոները
Ջրային ռեսուրսները
Տնտեսությունը
Արդյունաբերությունը
Գյուղատնտեսությունը
Զբոսաշրջություն
Ասկերանի շրջան
Մարտակերտի շրջան
Մարտունու շրջան
Հադրութի շրջան
Շուշիի շրջան
Շահումյանի շրջան
Քաշաթաղի շրջան

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий